Eduard Bláha: Nerovný přístup k vládním kompenzacím nás znevýhodňuje

Generální ředitel Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov v rozhovoru pro iCOT.cz vysvětluje, že vládní kompenzace jsou i po navýšení Dočasného rámce veřejné podpory pro největší tuzemskou lázeňskou skupinu stále jen dílčí pomocí.

Eduard Bláha

Vládní představitelé se rádi prezentují prostřednictvím podpory, kterou kabinet poskytuje podnikatelům. Těm s uzavřenými provozy se prý dostává kompenzace 100 procent nákladů. Vy se ale, pane doktore, pokud jsem dobře postřehl, s tímto tvrzením zjevně neztotožňujete…

To opravdu ne. Ani náhodou. A u velkých zaměstnavatelů to neplatí už vůbec! Vysvětlím proč. Naše skupina, která mimochodem dává práci téměř dvanácti stovkám zaměstnancům, má aktuálně v provozu necelou pětinu své kapacity a loňské tržby se nám meziročně kvůli protiepidemickým opatřením propadly zhruba o 360 milionů korun, tedy přibližně o třetinu oproti předchozím letům. Přesto jsme nyní v situaci, kdy vládou prezentované kompenzace prakticky nemůžeme čerpat. Důvodem je strop veřejné podpory, pro období covividu zvýšený a označovaný jako Dočasný rámec.

Ten byl původně stanoven na podnik, kterým je míněna celá naše skupina, dlouho na 800 tisíc eur, tedy na 21 milionů korun. Vypadá to jako veliká částka, ale nejde o víc než zhruba polovinu až dvě třetiny našich osobních nákladů na měsíc nebo 6 % ze ztraceného obratu. Letos v lednu byl sice limit zvýšen na 1,8 mil. eur, což nám dovolí čerpat pomoc i za podzim 2020, na kterou bychom s předchozím limitem nedosáhli. Případné pomoci pro rok 2021 pro nás budou ale i s tímto limitem nedostupné a bolet nás bude zejména fakt, že jiné lázně budou moci hosty lákat na vládní čtyřtisícové vouchery, které u nás kvůli stropu ale neuplatní. 

To opravdu nedosáhnete na žádný z podpůrných programů?

Jedinou výjimkou je program Antivirus B. Ten můžeme čerpat i nadále, protože se nezapočítává do zmíněného stropu. S určitými omezeními tak můžeme získat až 60procentní příspěvek na náhrady vyplacené zaměstnancům na překážkách, tedy těm, pro které nemá firma práci kvůli platným opatřením. Během jarní vlny pandemie kryl tento program naší skupině 15 a během podzimní 6 procent veškerých osobních nákladů, což není moc. Na zmíněných 60 procent se fakticky nedostaneme kvůli dílčím maximům a faktu, že vždy někdo pracuje. 

Lázně Luhačovice

Takže i po jeho navýšení je problém v Dočasném rámci veřejné podpory?

Ano. Problém je v pojetí takového limitu jako absolutní hodnoty bez ohledu na velikost zaměstnavatele. To dělá z této podpory pomoc velmi nerovnou až diskriminační. Pro malého je limit nedosažitelný a pomoc prakticky neomezená, kdežto velký dříve či později na limit narazí. V našem případě o to dřív, že vláda pohlíží na celou skupinu jako na jeden podnik a jednoho příjemce takto limitované podpory, což rychlost dosažení zmíněného limitu zdvojnásobuje. Problém je patrný při srovnání podpor na zaměstnance a podpor pro OSVČ. Limit 800, respektive 1 800 tisíc eur nám přinesl podporu na zaměstnance 14 respektive 27 tisíc Kč za celou krizi. Oproti tomu podpory vyplácené OSVČ po 500 korunách za den dosáhly spolu s kompenzací nájmu jen dosud dvoj- až trojnásobné hodnoty a obdobné podpory mohou čerpat dál, což Dočasný rámec neumožňuje. 

Ještě absurdněji ale vypadá zmíněný limit po přepočtu na procento ztraceného obratu, po němž jako jediném smysluplném kritériu podpory volají profesní svazy a sdružení. Původní limit představoval ve srovnání s rokem 2020 zhruba 6 procent a ani zvýšený limit nebude představovat víc, když započítáme i obrat ztrácený postupně v roce 2021. Těch 6 procent není ani desetinou podpory vyplácené tímto způsobem v bohatém Rakousku a Německu – tam se jednalo o 70 procent! Dobře ale nevyznívá ani srovnání s ekonomicky slabším východním sousedem. Slovensko totiž poskytuje podporu ve výši 20 procent ztraceného obratu. S vylepšením českého výsledku nepomůže ani započítání obdržené podpory z programu Antivirus B, které zvýší podíl na 10 procent.   

Z čeho pramení vaše přesvědčení, že je vládní výklad pravidel chybný?

Myslím si, že na tuto pomoc nelze pohlížet jako na dotace. Stát se těmito programy snaží napravit škody vyvolané mimořádnou situací, a proto by se podle čl. 107 odst. 2 písmeno b) Smlouvy o fungování Evropské unie, taková pomoc neměla považovat za veřejnou podporu a tím pádem ani limitovat. O to víc, že je její přijetí podmiňováno vzdáním se nároků na náhrady mnohem vyšších souvisejících škod. 

Eduard Bláha

Pohlížet na „podnik“ optikou pravidel veřejné podpory proto není na místě. Taková pravidla mají běžně chránit malé a střední podniky před monopoly. Takto aplikovaná by ale spíš nesmyslně obětovala velké, kteří jsou páteří daňového systému a zvýhodňovala malé, kteří ale daňový systém nezachrání. Každopádně je třeba vzít rozum do hrsti a minimálně nenechat ve štychu uskupení, kde všechny z dceřiných firem působí na zasaženém trhu a nemohou si navzájem pomoci. 

Jak se k vašim návrhům vláda a úřady staví?

Vláda si je tohoto problému vědoma a její ministři Karel Havlíček a Klára Dostálová bojovali za zvýšení limitu Dočasného rámce, za což jim patří díky! Problém jednoho limitu ale zůstává. Jen se v čase odložil. Jediným správným řešením je relativní limit, pakliže má nějaký být. Naše lázně, byť oba veliké podniky samy o sobě, totiž nemají díky své poloze na opačných koncích republiky ani velmi regulované povaze podnikání, prakticky žádnou výhodu z velikosti skupiny oproti malým lázním. Ty ale mohou čerpat na zaměstnance podporu několikrát vyšší. Proto považujeme za jediný případně správný strop podpor takový, který bude vyjádřen maximální částkou na jednoho zaměstnance. V tomto směru jsem se také obrátil na předsedu vlády dopisem s žádostí o přehodnocení oficiálního pohledu na propojené podniky a přepočítávání stropu kompenzací na pracovní místo. Rádi bychom také dosáhli přehodnocení přístupu k možnosti čerpat Antivir A i pro neuzavřené provozovny. Co je ale nejdůležitější, je, aby byla pomoc rychlá a jednoduchá. S dalšími a dalšími programy je složitější a díky zahlcení úřadů i pomalejší. My doteď máme největší sumy jen na papíře. Po téměř 5 měsících od žádostí a téměř ¾ roce od jarní vlny! Jaro jsme přežili, a tak nás toto zpoždění nezabilo. Po roce a vyčerpání rezerv je ale zásadní rychlost! 

Foto: Spa & Wellness Nature Resorts

Pokud vás daná problematika zajímá, doporučujeme vaší pozornosti včerejší reportáž v pořadu Byznys ČT24: Lázním docházejí rezervy, pomoc státu nestačí — Byznys ČT24 — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více