Dopady koronaviru na kongresový průmysl Prahy

Současná situace je pro subjekty působící v odvětví kongresového průmyslu, a cestovního ruchu jakožto celku, devastující, a to nejen v České republice, ale po celém světě. Prague Convention Bureau (PCB) ale věří, že opatření přijatá představiteli státu, jako omezení konání akcí, pohybu osob a mezinárodních cest, jsou nevyhnutelná k tomu, aby došlo k zabránění dalšího šíření viru COVID-19.

Současná situace je pro subjekty působící v odvětví kongresového průmyslu, a cestovního ruchu jakožto celku, devastující

„Zároveň bychom ale rádi upozornili na masivní ztráty, které pražský kongresový průmysl postihly, a v nejbližší době se dá očekávat, že se ještě prohloubí. Existenčně je ohroženo na 100 tisíc kumulovaných pracovních úvazků, které turismus v Praze generuje, a z nichž zhruba 5 470 připadá na kongresový průmysl,“ uvedl Roman Muška, Managing Director PCB. V celé České republice pak cestovní ruch v roce 2018 zaměstnával přes 240 tisíc osob.

Šíření viru a s ním spojená opatření zasáhla pražský kongresový průmysl v období, kdy se v hlavním městě dle statistik PCB dlouhodobě koná nejvíce kongresů, konferencí a dalších akcí. Na základě dat od partnerských subjektů, které svým výkonem tvoří odhadů zhruba 50 procent pražského kongresového průmyslu, došlo prozatím ke zrušení či přesunutí na pozdější termín u více než 1 200 akcí. Ty se měly na území Prahy konat v průběhu března až června letošního roku a mělo se jich zúčastnit více než 320 tisíc delegátů. Pokud bychom tato čísla porovnali se statistikami Českého statistického úřadu za rok 2018, jednalo by se o více než čtvrtinu všech akcí, které se v roce 2018 na území Prahy konaly, a téměř dvě třetiny všech delegátů. „Ztráty, plynoucí z těchto zrušení či přesunutí, dosahovaly ke 13. březnu 2020 dle našich zjištění sumu 980 milionů korun českých,“ doplnil Roman Muška.

Nastalá situace též citelně zasáhne příjmy veřejných rozpočtů plynoucí z celkových útrat kongresových delegátů mířících do Prahy, které jsou oproti výdajům běžných turistů čtyř až pětinásobně vyšší. „Ze studie KPMG, kterou jsme si nechali vypracovat v roce 2017, vyplývá, že se kongresový průmysl podílí 0,9–1,1 procenta na HDP Prahy a přímo na odvětví cestovního ruchu pak 15 procent,“ uvedl Roman Muška a dodal: „Vývoj na pražském kongresovém trhu samozřejmě i nadále monitorujeme a průběžně budeme analyzovat další data tak, abychom byli schopni po skončení opatření co nejpřesněji vyčíslit celkové ztráty a dopady.“

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více