Dopady koronaviru na kongresový průmysl Prahy

Současná situace je pro subjekty působící v odvětví kongresového průmyslu, a cestovního ruchu jakožto celku, devastující, a to nejen v České republice, ale po celém světě. Prague Convention Bureau (PCB) ale věří, že opatření přijatá představiteli státu, jako omezení konání akcí, pohybu osob a mezinárodních cest, jsou nevyhnutelná k tomu, aby došlo k zabránění dalšího šíření viru COVID-19.

Současná situace je pro subjekty působící v odvětví kongresového průmyslu, a cestovního ruchu jakožto celku, devastující

„Zároveň bychom ale rádi upozornili na masivní ztráty, které pražský kongresový průmysl postihly, a v nejbližší době se dá očekávat, že se ještě prohloubí. Existenčně je ohroženo na 100 tisíc kumulovaných pracovních úvazků, které turismus v Praze generuje, a z nichž zhruba 5 470 připadá na kongresový průmysl,“ uvedl Roman Muška, Managing Director PCB. V celé České republice pak cestovní ruch v roce 2018 zaměstnával přes 240 tisíc osob.

Šíření viru a s ním spojená opatření zasáhla pražský kongresový průmysl v období, kdy se v hlavním městě dle statistik PCB dlouhodobě koná nejvíce kongresů, konferencí a dalších akcí. Na základě dat od partnerských subjektů, které svým výkonem tvoří odhadů zhruba 50 procent pražského kongresového průmyslu, došlo prozatím ke zrušení či přesunutí na pozdější termín u více než 1 200 akcí. Ty se měly na území Prahy konat v průběhu března až června letošního roku a mělo se jich zúčastnit více než 320 tisíc delegátů. Pokud bychom tato čísla porovnali se statistikami Českého statistického úřadu za rok 2018, jednalo by se o více než čtvrtinu všech akcí, které se v roce 2018 na území Prahy konaly, a téměř dvě třetiny všech delegátů. „Ztráty, plynoucí z těchto zrušení či přesunutí, dosahovaly ke 13. březnu 2020 dle našich zjištění sumu 980 milionů korun českých,“ doplnil Roman Muška.

Nastalá situace též citelně zasáhne příjmy veřejných rozpočtů plynoucí z celkových útrat kongresových delegátů mířících do Prahy, které jsou oproti výdajům běžných turistů čtyř až pětinásobně vyšší. „Ze studie KPMG, kterou jsme si nechali vypracovat v roce 2017, vyplývá, že se kongresový průmysl podílí 0,9–1,1 procenta na HDP Prahy a přímo na odvětví cestovního ruchu pak 15 procent,“ uvedl Roman Muška a dodal: „Vývoj na pražském kongresovém trhu samozřejmě i nadále monitorujeme a průběžně budeme analyzovat další data tak, abychom byli schopni po skončení opatření co nejpřesněji vyčíslit celkové ztráty a dopady.“

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Znojemská Beseda

O druhý ročník Znojmo Zadax zatím projevila zájem stovka podnikatelů

Stovka majitelů znojemských restaurací, kaváren nebo hotelů se zatím zapojila do letošního druhého ročníku akce Znojmo Zadax na podporu podnikatelů působících v cestovním ruchu. Do loňské kampaně se zapojilo 140 podnikatelů, ale i tehdy byl rozjezd v červnu pomalejší....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Do oblak i do podzemí v Plzeňském kraji

Vyzkoušet si práci kováře, projet se důlním vlakem nebo usednout do stíhačky. Zkrátka místa, kde se dospělí promění v hravé děti. To nabízí technické památky v Plzeňském kraji. Tři z nich vám teď blíže představíme a zaručujeme, že se...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Pro restart turismu chce MMR využít fondy EU i foodblogera

S cílem zmírnit následky pandemie využilo Ministerstvo pro místní rozvoj už 8,5 mld. Kč na dotační tituly pro cestovní ruch. Teď chce prosadit podporu turismu z evropských fondů v celkové výši 1,417 miliardy korun. Zároveň spouští on-line...

Číst více