Domácí a výjezdový cestovní ruch ve 3. čtvrtletí roku 2020

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 uskutečnili Češi 10,8 milionu vícedenních cest za účelem cestovního ruchu, což bylo o 18 % méně než ve stejném období předchozího roku. Z tohoto počtu bylo 87 % cest tuzemských, zbylých 13 % směřovalo do zahraničí. Počet domácích cest poklesl v meziročním srovnání jen mírně, dramaticky však ubylo zahraničních pobytů.

V létě přestala v České republice platit tvrdá omezení volného pohybu osob. Byla znovu otevřena ubytovací a stravovací zařízení, kulturní instituce, sportoviště, byly zpřístupněny památky i další atraktivity. Povoleno bylo rovněž cestování do některých zahraničních destinací. V návaznosti na rozvolnění preventivních opatření tak v letní sezóně došlo k oživení odvětví cestovního ruchu. Provozovatelé se přitom spoléhali především na zvýšenou tuzemskou poptávku.

Počet zájezdů s cestovní kanceláří nebo agenturou byl zhruba čtvrtinový ve srovnání s rokem 2019. Počet cest, u kterých cestovní kanceláře a agentury zajišťovaly pouze ubytování nebo dopravu, se naopak meziročně zvýšil přibližně o jednu desetinu.

Domácí cestovní ruch

V meziročním srovnání celkový počet domácích cest poklesl o 2 %, vzrostl však podíl delších cest. Na jednu cestu připadlo v průměru 5,0 přenocování. Průměrné výdaje se zvýšily na jednu cestu z 2 396 Kč na 2 782 Kč, na den cesty z 409 Kč na 467 Kč. Nejvíce se cestovalo v srpnu, kdy se uskutečnilo více cest než ve stejném měsíci o rok dříve. Červenec byl s předcházejícím rokem srovnatelný a v září došlo k meziročnímu poklesu.

Proti stejnému období roku 2019 se počet pobytů s ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) zvýšil zhruba o šestinu a počet přenocování narostl dokonce téměř o čtvrtinu. K celkovému navýšení pobytů i přenocování došlo zásluhou zvýšeného zájmu o hotely a penziony, poptávka po kempech a ostatních HUZ se ve srovnání s předcházejícím rokem nezměnila nebo snížila. Délka pobytů se prodloužila hlavně u cest s ubytováním v hotelech nebo penzionech.

Více se cestovalo za účelem rekreace a ubylo návštěv příbuzných či známých. Počet cest na chaty a chalupy byl podobný jako v létě roku 2019.

Nejnavštěvovanější zůstaly kraje Středočeský a Jihočeský, následované Jihomoravským a Králo­véhradeckým krajem. V meziročním srovnání si nejvíce polepšil region Karlovarský a Pardubický, naopak nejvíce poklesl počet cest na Liberecko.

Zahraniční cestovní ruch

V porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl počet zahraničních pobytů o 60 % a zvýšil se podíl kratších cest. Jedna cesta měla v průměru 7,0 přenocování. Snížily se průměrné výdaje – na jednu cestu z 12 573 Kč na 10 195 Kč,  na den pobytu z 1 475 Kč na 1 273 Kč.

Nejvíce cest směřovalo na Slovensko (meziroční pokles o čtvrtinu) a do Chorvatska (meziroční pokles o dvě pětiny). V Chorvatsku strávili Češi stejně jako o rok dříve nejvíce dnů. Drtivá většina zahraničních cest měla cíl v zemích EU, mimo kontinent se díky zhoršené zdravotní situaci a bezpečnostním restrikcím cestovalo jen velmi zřídka. Výrazně se proto zmenšil podíl přepravy letadlem. Hlavním způsobem dopravy u třech čtvrtin pobytů byla přeprava osobním motorovým vozidlem.

Všechny údaje se týkají rezidentů České republiky ve věku 15 a více let a cest s alespoň jedním přenocováním. Zdrojem dat je výběrové šetření cestovního ruchu ČSÚ, jehož výsledky jsou přepočteny na populaci ČR. Více zde: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Prague City Tourism zbohatne o 45 milionů

Radní hlavního města dle očekávání schválili záměr magistrátu navýšit základní jmění městské firmy Prague City Tourism (PCT) o 45 milionů korun na celkových 111 milionů. Základní jmění bude navýšeno úpisem 45 000 akcií.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více