Domácí a výjezdový cestovní ruch ve 3. čtvrtletí roku 2020

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 uskutečnili Češi 10,8 milionu vícedenních cest za účelem cestovního ruchu, což bylo o 18 % méně než ve stejném období předchozího roku. Z tohoto počtu bylo 87 % cest tuzemských, zbylých 13 % směřovalo do zahraničí. Počet domácích cest poklesl v meziročním srovnání jen mírně, dramaticky však ubylo zahraničních pobytů.

V létě přestala v České republice platit tvrdá omezení volného pohybu osob. Byla znovu otevřena ubytovací a stravovací zařízení, kulturní instituce, sportoviště, byly zpřístupněny památky i další atraktivity. Povoleno bylo rovněž cestování do některých zahraničních destinací. V návaznosti na rozvolnění preventivních opatření tak v letní sezóně došlo k oživení odvětví cestovního ruchu. Provozovatelé se přitom spoléhali především na zvýšenou tuzemskou poptávku.

Počet zájezdů s cestovní kanceláří nebo agenturou byl zhruba čtvrtinový ve srovnání s rokem 2019. Počet cest, u kterých cestovní kanceláře a agentury zajišťovaly pouze ubytování nebo dopravu, se naopak meziročně zvýšil přibližně o jednu desetinu.

Domácí cestovní ruch

V meziročním srovnání celkový počet domácích cest poklesl o 2 %, vzrostl však podíl delších cest. Na jednu cestu připadlo v průměru 5,0 přenocování. Průměrné výdaje se zvýšily na jednu cestu z 2 396 Kč na 2 782 Kč, na den cesty z 409 Kč na 467 Kč. Nejvíce se cestovalo v srpnu, kdy se uskutečnilo více cest než ve stejném měsíci o rok dříve. Červenec byl s předcházejícím rokem srovnatelný a v září došlo k meziročnímu poklesu.

Proti stejnému období roku 2019 se počet pobytů s ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) zvýšil zhruba o šestinu a počet přenocování narostl dokonce téměř o čtvrtinu. K celkovému navýšení pobytů i přenocování došlo zásluhou zvýšeného zájmu o hotely a penziony, poptávka po kempech a ostatních HUZ se ve srovnání s předcházejícím rokem nezměnila nebo snížila. Délka pobytů se prodloužila hlavně u cest s ubytováním v hotelech nebo penzionech.

Více se cestovalo za účelem rekreace a ubylo návštěv příbuzných či známých. Počet cest na chaty a chalupy byl podobný jako v létě roku 2019.

Nejnavštěvovanější zůstaly kraje Středočeský a Jihočeský, následované Jihomoravským a Králo­véhradeckým krajem. V meziročním srovnání si nejvíce polepšil region Karlovarský a Pardubický, naopak nejvíce poklesl počet cest na Liberecko.

Zahraniční cestovní ruch

V porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl počet zahraničních pobytů o 60 % a zvýšil se podíl kratších cest. Jedna cesta měla v průměru 7,0 přenocování. Snížily se průměrné výdaje – na jednu cestu z 12 573 Kč na 10 195 Kč,  na den pobytu z 1 475 Kč na 1 273 Kč.

Nejvíce cest směřovalo na Slovensko (meziroční pokles o čtvrtinu) a do Chorvatska (meziroční pokles o dvě pětiny). V Chorvatsku strávili Češi stejně jako o rok dříve nejvíce dnů. Drtivá většina zahraničních cest měla cíl v zemích EU, mimo kontinent se díky zhoršené zdravotní situaci a bezpečnostním restrikcím cestovalo jen velmi zřídka. Výrazně se proto zmenšil podíl přepravy letadlem. Hlavním způsobem dopravy u třech čtvrtin pobytů byla přeprava osobním motorovým vozidlem.

Všechny údaje se týkají rezidentů České republiky ve věku 15 a více let a cest s alespoň jedním přenocováním. Zdrojem dat je výběrové šetření cestovního ruchu ČSÚ, jehož výsledky jsou přepočteny na populaci ČR. Více zde: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Do známých i zapomenutých mlýnů

Mouka neroste v regálech v supermarketu, s úsměvem říká molinolog – tedy odborník na mlýny – Rudolf Šimek. Před necelými deseti lety založil databázi Vodnimlyny.cz, a to s cílem zmapovat místa, kde se na území dnešní České republiky mlelo obilí....

Číst více
Foto: Pavel Bálek

Rozmach vodních linek na Českobudějovicku

Českobudějovicko sice není vnímáno jako tradiční destinace říční plavby, ale počtem lodních linek si v ničem nezadá se zbytkem republiky. Plavba na Vltavské vodní cestě v oblasti Českých Budějovic zažívá největší rozmach od své obnovy v roce 2011....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Boskovice: jedno město, nespočet záminek k návštěvě

Malebné městečko Boskovice nijak nevyniká svou velikostí, zato koncentrací atraktivit všeho druhu. Jen málokde na jedné adrese najdete hrad i zámek zároveň, pocítíte atmosféru Divokého západu a ztratíte se v pitoreskních uličkách židovské čtvrti. Prázdniny, co by kamenem dohodil...

Číst více