CzechTourism projednal marketingový plán na rok 2021

Akční plány zahraničních zastoupení agentury CzechTourism a úprava rozpočtu na podporu domácího cestovního ruchu byly hlavním tématem lednových on-line workshopů, kterých se kromě zástupců agentury CzechTourism účastnili krajští koordinátoři, zástupci certifikovaných destinačních organizací, oborových asociací a ministerstva pro místní rozvoj.

Akční plány zahraničních zastoupení agentury CzechTourism a úprava rozpočtu na podporu domácího cestovního ruchu byly hlavním tématem lednových on-line workshopů

„Jsem ráda, že Česká centrála cestovního ruchu projednala marketingový plán na letošní rok a snaží se jej maximálně přizpůsobit aktuální situaci, včetně zohlednění priorit krajů i asociací. Vzhledem k turbulentnímu vývoji je to velice náročný úkol,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Kromě zahraničního marketingu pomůže CzechTourism rozpohybovat také domácí cestovní ruch. Lednový workshop potvrdil, že i v letošním roce bude podpora domácího cestovního ruchu v České republice ze strany agentury CzechTourism velmi důležitá. Finance na tyto aktivity by se měly uvolňovat především z nerealizovaných a zrušených zahraničních aktivit v prvním pololetí roku 2021.“

Stěžejní platformou na podporu domácího cestovního ruchu zůstane portál Kudy z nudy. „I v cestovatelsky nepříznivém roce 2020 překonal návštěvnost roku předešlého a skvěle zafungoval jako informační platforma při realizaci dotačního titulu COVID-Lázně,“ řekl ředitel České centrály cestovního ruchu Jan Herget a doplnil: „Současně budeme reagovat na vývoj epidemiologické situace a spouštět kampaně jak v Česku, tak na sousedních trzích včetně Nizozemí, abychom přilákali zahraniční turisty hned, jak to situace umožní. Na vzdálených trzích jsme naše aktivity omezili. Cílem je udržet zde Českou republiku v povědomí, přestože příjezdy turistů ze vzdálených trhů nejsou reálné dříve než v druhé polovině roku.“

Marketingový rozpočet na podporu příjezdového i tuzemského turismu ve výši zhruba 300 miliónů korun bude agentura směřovat především do on-line nebo virtuálního prostředí, které jí umožní reagovat na neustálé změny v pravidlech cestování, která s sebou přináší koronavirová opatření.

Akční plán CzechTourism zahrnuje marketingové aktivity dvaceti zahraničních zastoupení agentury na 47 trzích světa i činnosti pražské centrály agentury. „Částky, kterými aktuálně disponují zahraniční zastoupení, by se neměly dál krátit. Jako destinace musíme zůstat v povědomí i na vzdálenějších trzích – jedná se o prakticky minimum, jak se na trhu alespoň udržet a být vidět,“ poznamenal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu a předseda Asociace organizací cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Po zapracování připomínek, které vzešly z jednání, bude akční plán zveřejněn na internetových stránkách agentury CzechTourism.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více