×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

CzechTourism projednal marketingový plán na rok 2021

Akční plány zahraničních zastoupení agentury CzechTourism a úprava rozpočtu na podporu domácího cestovního ruchu byly hlavním tématem lednových on-line workshopů, kterých se kromě zástupců agentury CzechTourism účastnili krajští koordinátoři, zástupci certifikovaných destinačních organizací, oborových asociací a ministerstva pro místní rozvoj.

Akční plány zahraničních zastoupení agentury CzechTourism a úprava rozpočtu na podporu domácího cestovního ruchu byly hlavním tématem lednových on-line workshopů

„Jsem ráda, že Česká centrála cestovního ruchu projednala marketingový plán na letošní rok a snaží se jej maximálně přizpůsobit aktuální situaci, včetně zohlednění priorit krajů i asociací. Vzhledem k turbulentnímu vývoji je to velice náročný úkol,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Kromě zahraničního marketingu pomůže CzechTourism rozpohybovat také domácí cestovní ruch. Lednový workshop potvrdil, že i v letošním roce bude podpora domácího cestovního ruchu v České republice ze strany agentury CzechTourism velmi důležitá. Finance na tyto aktivity by se měly uvolňovat především z nerealizovaných a zrušených zahraničních aktivit v prvním pololetí roku 2021.“

Stěžejní platformou na podporu domácího cestovního ruchu zůstane portál Kudy z nudy. „I v cestovatelsky nepříznivém roce 2020 překonal návštěvnost roku předešlého a skvěle zafungoval jako informační platforma při realizaci dotačního titulu COVID-Lázně,“ řekl ředitel České centrály cestovního ruchu Jan Herget a doplnil: „Současně budeme reagovat na vývoj epidemiologické situace a spouštět kampaně jak v Česku, tak na sousedních trzích včetně Nizozemí, abychom přilákali zahraniční turisty hned, jak to situace umožní. Na vzdálených trzích jsme naše aktivity omezili. Cílem je udržet zde Českou republiku v povědomí, přestože příjezdy turistů ze vzdálených trhů nejsou reálné dříve než v druhé polovině roku.“

Marketingový rozpočet na podporu příjezdového i tuzemského turismu ve výši zhruba 300 miliónů korun bude agentura směřovat především do on-line nebo virtuálního prostředí, které jí umožní reagovat na neustálé změny v pravidlech cestování, která s sebou přináší koronavirová opatření.

Akční plán CzechTourism zahrnuje marketingové aktivity dvaceti zahraničních zastoupení agentury na 47 trzích světa i činnosti pražské centrály agentury. „Částky, kterými aktuálně disponují zahraniční zastoupení, by se neměly dál krátit. Jako destinace musíme zůstat v povědomí i na vzdálenějších trzích – jedná se o prakticky minimum, jak se na trhu alespoň udržet a být vidět,“ poznamenal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu a předseda Asociace organizací cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Po zapracování připomínek, které vzešly z jednání, bude akční plán zveřejněn na internetových stránkách agentury CzechTourism.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy se rozrostou o další modernizovaná karavanová stání

Do dotačního programu Jihočeského kraje, zaměřeného na vznik nových a modernizaci současných karavanových stání, dorazilo k termínu podání celkem 27 žádostí. V tiskové zprávě o tom informovala Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Karlovarský kraj podpoří památky a turismus 16 miliony korun

Karlovarský kraj letos vyhlásil dva nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu. První se zaměří na projektovou přípravu a druhý na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celkem kraj rozdělí...

Číst více
Foto: Petr1888 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Úspěšná misie poličského muzea – příklad hodný následování

Dlouhodobým cílem Městského muzea a galerie Polička je přibližovat dětem z mateřských školek, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění.  V době „covidové“, kdy bylo pro školy i školky náročnější vydat se do muzea, obrátili gard. Místo zvaní...

Číst více