ČUCR: Novela zákona připravuje pražské průvodce o práci

Foto: Shutterstock.com Cestovní kanceláře a agentury si prý nyní raději najímají průvodce bez kvalifikace Foto: Shutterstock.com

Po loňské novele zákona o průvodcích jsou podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) průvodci v hlavním městě považováni za nekvalifikované. Přestože pravdou je pravý opak, přicházejí o práci. Novelu zákona považuje unie za diskriminační.

Činnost průvodce mohou od 1. března vykonávat jen lidé, kteří se prokážou českým národním průkazem průvodce. Ten je vydáván ve dvou verzích – I. stupně (bez odborné způsobilosti) a II. stupně (s odbornou způsobilostí). Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) průkazy do konce února vydávalo bezplatně, nyní podléhají správnímu poplatku 1  000 korun. Úřad podle informací, které má zveřejněny na svém webu, dosud vydal 3 252 průkazů, z čehož zhruba 35 procent je I. stupně.

ČUCR včera v tiskové zprávě popsala současnou situaci pražských průvodců jako neutěšenou. A jádrem problému je podle ní právě dělení průkazů do dvou stupňů. „Vzdělaní, kvalifikovaní průvodci Prahou, držitelé osvědčení ‚Průvodce Prahou‘, s jazykovými zkouškami a s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, jsou dle této úpravy zařazeni jako průvodci I. stupně, tedy ‚bez odborné způsobilosti‘. Tím jsou řazeni na stejnou úroveň, jako jakákoliv osoba bez znalosti historie a reálií a jazyka, která si o průkaz zažádá,“ vysvětluje unie.

Odborná průvodcovská kvalifikace pro region Praha, která je pro vykonávání této činnosti zásadní, je však dle ČUCR výše uvedeným zákonným opatřením zohledněna jako nedostatečná.  „Dvoukolejnost Průkazů průvodce I. a II. stupně je koncept, který kvalifikační kompetenci místních průvodců ignoruje. Pro kvalifikované místní průvodce je to zvláště v této době devastující. Cestovní agentury a kanceláře pražské průvodce bohužel považují za nekvalifikované a najímají raději průvodce s průkazem II. stupně,“ říká Jaromír Polášek, viceprezident ČUCR. Podle unie také chybí osvěta ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vysvětlující, že osvědčení Průvodce Prahou neznamená chybějící kvalifikaci.

O změnu a narovnání podmínek dlouhodobě usiluje jak unie, tak přímo její dva členové – Asociace průvodců ČR a Sdružení průvodců. „Tato situace je pro nás potupná a neúnosná. Nejvíce jí jsou postiženi průvodci Prahou, kterou v současnosti kvůli covidové pandemii navštěvuje žalostně málo turistů. Novela zákona měla narovnat podmínky i pro průvodce Prahou. Bohužel je ale zařadila na úroveň osob, na které nejsou kladeny žádné kvalifikační nároky,“ komentuje situaci Jana Mecnerová ze Sdružení průvodců. „Kvůli současné zákonné úpravě se turistům bohužel dostává výkladů plných chyb, pokroucené historie a zkresleného obrazu reality života v naší zemi,“ doplňuje Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců.

Asociace průvodců společně s Českou unií cestovního ruchu v minulosti důrazně usilovaly o změnu postavení pražských průvodců. Loňská úprava, přijatá zákonodárci jako kompromis, akreditované průvodce Prahou, poškodila, místo aby jim pomohla.  „Kvalifikovaní pražští průvodci tak zbytečně a nikoliv jejich vinou přicházejí o práci, kterou mnozí vykonávají desítky let s nadšením a láskou,“ dodává Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců.

Mluvčí MMR Vilém Frček dříve ČTK sdělil, že profesní svazy průvodců byly po celou dobu přítomny u projednávání právní regulace průvodcovské činnosti. K navrhovaným podmínkám podle něj nevznesly žádné připomínky a nenavrhly další možnosti, jak prokázat odbornou způsobilost pro vydání průkazu průvodce druhého stupně.

Regulaci průvodcovských služeb požadovalo hlavní město Praha, které chtělo jejich zařazení mezi vázané živnosti. Kritici namítali, že návrh by znemožnil průvodcovství například studentům. Novela měla zamezit činnosti průvodcům, kteří nabízejí služby zdánlivě zdarma. Na konci vycházky ale od účastníků vyberou spropitné.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Spor o podporu incomingu: zakopou ACK ČR a MMR tomahawk?

Jedno z tradičních klišé říká, že o peníze jde až v první řadě. Mediální přestřelka, která se v posledních týdnech strhla mezi Asociací cestovních kanceláří ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, tuto úvahu podporuje. Zároveň ale relativizuje. Přestože jádrem sporu...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Vznikne nová norma pro online platformy pro rezervaci ubytování?

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zvažuje vytvoření nového pracovního bodu, jehož účelem by byl vznik normy pro online platformy pro rezervaci ubytování vedoucí ke standardizaci jejich provozu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Jakou budoucnost plánují politici cestovnímu ruchu, hotelnictví a gastronomii?

Rozhodujete se, komu v nadcházejících parlamentních volbách dát svůj hlas, i podle toho, jakou budoucnost plánují jednotlivé strany pro obor, který vás živí? Pomoci vám může anketa, kterou mezi lídry politických stran a uskupení provedla Asociace hotelů a restaurací...

Číst více