Co plánuje vláda pro cestovní ruch?

Foto: Shutterstock.com Vláda vydala programové prohlášení. Pamatovala i na cestovní ruch Foto: Shutterstock.com

Vláda premiéra Petra Fialy minulý týden představila své dlouho očekávané programové prohlášení. Jakou budoucnost v něm plánuje cestovnímu ruchu?

Pozitivní je, že nová vláda ve svém strategickém dokumentu na cestovní ruch pamatuje. Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že v programovém prohlášení není turismu přisuzována přílišná priorita. Tedy alespoň pokud jde o pořadí jednotlivých bodů.

Proč zrovna my jsme béčka?

Touto od „Cimrmanů“ vypůjčenou hláškou bychom mohli reagovat na fakt, že náš obor je v dokumentu hluboko vzadu nejen za takovými tématy, jako jsou veřejné finance, evropské záležitosti, zdravotnictví či obrana, ale třeba i za hornictvím nebo sportem. Jistě, logický protiargument by mohl znít, že plány bylo nutno do prohlášení seskupit a že na pořadí až tak nezáleží, už z předvolebních plánů jednotlivých stran vítězné koalice bylo nicméně patrné, že opravdové priority budou jinde než v cestovním ruchu…

V programovém prohlášení si vláda vytýčila jedenáct hlavních priorit, jimiž jsou podle tiskové zprávy vydané po zveřejnění programového prohlášení stabilizace veřejných financí, orientace České republiky na Evropskou unii a NATO, penzijní reforma, vzdělávání, podpora svobodného trhu, ochrana životního prostředí, podpora bydlení, digitalizace státní správy, podpora vědy a výzkumu, moderní štíhlá a pružná státní správa a zlepšení politické kultury v zemi a odpovědnost vlády vůči voličům. Mezi hlavní cíle vlády pak podle citované tiskové zprávy patří stát, který nežije na dluh, je chytrý, efektivní a úsporný, patří do demokratické Evropy a aktivně prosazuje a brání hodnoty svobody a demokracie. Výsledkem působení vlády má být mimo jiné stát s kvalitním a moderním školstvím, stát, v němž lidé mají díky pružnějšímu stavebnímu řízení kde bydlet, mají jistotu důstojného života i ve stáří, stát podporující především malé a střední firmy jakožto páteř ekonomiky a investující dostatek financí do vědy a výzkumu tak, aby česká ekonomika měla šanci obstát v mezinárodní konkurenci a Česká republika se stala jedním z inovačních lídrů ve světě. V tiskové zprávě vláda zmiňuje třeba i ochranu přírody a krajiny či zajištění energetické soběstačnosti České republiky. O cestovním ruchu ani slovo. Už z toho je patrné, že náš obor bude pro vládu jen jeden (a rozhodně ne nejdůležitější) střípek z mozaiky.

Ale konkrétně. Cestovního ruchu se samozřejmě více či méně týkají i mnohé další body obsažené v programovém prohlášení, explicitní zmínku o našem oboru ale najdete až na straně 39 dvaapadesátistránkového dokumentu, a to v kapitole Regionální a místní rozvoj, resp. v její pasáži věnované bydlení, stavebnímu zákonu a územnímu plánování. Tam vláda mimo jiné slibuje: „Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě a v souladu s pravidly byznysu v ubytování. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země.“ To budou samozřejmě rádi číst hoteliéři a provozovatelé dalších oficiálních ubytovacích zařízení, troufáme si ale tvrdit, že tento obor nyní sužují mnohem vážnější problémy než konkurence v podobě sdíleného ubytování. Hoteliéři tak budou jistě zvědavi třeba na to, jak hodlá vláda rozhýbat příjezdový turismus, protože statistická data potvrzují, že bez cizinců to prostě nejde a nepůjde.

Magické sousloví „cestovní ruch“ se poprvé objevuje o pár řádků níže, našemu oboru je věnován samostatný odstavec. V programovém prohlášení se konkrétně uvádí:

  • Využijeme značný potenciál cestovního ruchu pro podnikání, zaměstnanost a rozvoj regionů. Česká republika má všechny předpoklady být evropskou top destinací.
  • Do konce roku 2023 představíme zákon o cestovním ruchu. Zlepšíme koordinaci mezi resorty, samosprávami a profesními organizacemi.
  • Podpoříme restart celého odvětví (včetně oživení lázeňství) účinnou kampaní na podporu příjezdového i domácího cestovního ruchu.
  • Zdigitalizujeme správu v oblasti cestovního ruchu např. systémem e-Turista (od 2024), který sníží administrativní zátěž podnikatelů i obcí a zefektivní výběr ubytovacích poplatků.

První z odrážek je samozřejmě dosti obecná a lze pod ni „schovat“ prakticky cokoli. Bude tedy zajímavé sledovat, jakými konkrétními kroky hodlá vláda tento cíl naplňovat. U druhé odrážky musela zaplesat především srdce destinačních manažerů, kteří po speciální právní normě upravující řízení a hlavně pak financování cestovního ruchu v Česku dlouhodobě volají. Přistoupíme-li ale na hru se slovy, musíme konstatovat, že „představíme“ neznamená „prosadíme“. Nezbývá proto než doufat, že vláda bude v prosazování svých cílů důsledná a že zákon o cestovním ruchu nezůstane jen ve formě návrhu jako kdysi… Bod věnovaný podpoře restartu odvětví formou kampaně je opět formulován dosti obecně, což je ale s ohledem na současnou situaci v globálním turismu pochopitelné. Na konkrétní podobu těchto aktivit budeme opět zvědavi. A plánům na digitalizaci oboru nezbývá než zatleskat a konstatovat, že už včera bylo pozdě.

A není to málo, Antone Pavloviči?

Máte pocit, že čtyři krátké odrážky jsou pro cestovní ruch málo a cítíte se ošizeni? Buďme realisty. V současné situaci můžeme být nejspíš rádi alespoň za toto. Ostatně ihned po zveřejnění programového prohlášení se na sociálních sítích začali ozývat skeptici z řad podnikatelů v cestovním ruchu, kteří jsou názoru, že budeme rádi, pokud se vládě podaří prosadit alespoň dva z těchto čtyř bodů. Na náladě odborné veřejnosti se zkrátka podepisují zkušenosti s dlouhou řádkou předchozích vlád. Pokud by navíc vládě stále okopávala kotníky opozice a zároveň pokračovaly vnitrokoaliční rozbroje, mohli bychom začas dnešní skeptiky začít vnímat jako realisty, ne-li optimisty…

V zájmu úplnosti ještě dodejme, že s cestovním ruchem do značné míry souvisí i kapitola programového prohlášení věnovaná dopravě. Vláda v ní mj. slibuje, že aktivně podpoří revitalizaci osobní a nákladní letecké dopravy a že klíčovou roli pro budoucí rozvoj bude mít výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla Praha. Krom toho vládní plány počítají také třeba s dalším otevíráním trhu železniční dopravy, s rychlejší obnovou kolejových vozidel apod.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více