×

Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 začíná. Přihlaste svůj projekt.

Činnost pracovníků infocenter v lockdownu je neuvěřitelně pestrá

Foto: Shutterstock.com TIC Vyškov Foto: Shutterstock.com

Asociace turistických informačních center ČR právě dokončila průzkum věnovaný nynější situaci turistických informačních center (TIC) v lockdownu. Průzkumu se zúčastnilo 266 informačních center.

Výsledek průzkumu ukázal, že Informační centra i přes uzavření provozoven nadále pokračují, byť s určitým omezením, ve své činnosti, tedy stále komunikují a zodpovídají dotazy mailovou poštou (98%) i na telefonu (91%) a aktualizují informace (90%) v on-line prostředí (web, facebook, sociální sítě).

Nejčastěji pracovníci TIC v tomto průzkumu uváděli, že se (nad výše uvedený standard) připravují na sezonu (42 odpovědí) a že zahájili přípravu tiskovin, brožur a letáků (63 odpovědí). Přípravu na sezonu jiní konkrétněji specifikovali jako přípravu nových suvenýrů (18 odp.), propagaci turistických cílů, tipů na výlety, přípravu nových plánů výletních tras (9 odp.), přípravu a plánování letních akcí (14), tvorbu programů pro rodiny s dětmi (5), přípravu her a soutěží pro turisty (4 odpovědi). Pracovníci TIC se zabývají i projekty ve venkovním prostředí, jako např. přípravou nových propagačních tabulí (5 odp.), obnovou značení naučné stezky, či přípravou vybudování nových stezek (10 odp.) a navigačního systému (1 odpověď).

Ve svých infocentrech se pracovníci také věnují úklidu, zvelebování a úpravám prostor (35 odpovědí). Do nových prostor se chystají stěhovat 4 infocentra. Informační centra (minimálně 20% respondentů) jsou rovněž nějakou formou zapojena do boje s pandemií (administrace, výdej ochranných pomůcek a desinfekce, infolinka, trasování).

Některá infocentra svoji činnost rozšířila i do jiných směrů a fungují např. jako zásilkovna, či se věnují zasílání zboží (10 TIC). V tomto ohledu mezi málo četné, ale zajímavé odpovědi patří prodej parkovacích známek (2), prodej jízdenek (1), vydávání poukázek na senior taxi (2), provozování mobilního rozhlasu (7), závodního stravování (1), či interaktivní muzejní prohlídka (1 odpověď). Řada pracovníků TIC (16 odpovědí) vypomáhá svému provozovateli nebo zřizovateli (MěÚ, OÚ, knihovny, muzea) s jinou činností.

Čas v lockdownu nahrává také činnostem jako je administrativní činnost pro provozovatele, inventarizace, úklid v archivu, třídění fotografií a údržba jejich databází, dodělávání restů apod. (v celku 30 odpovědí) nebo další sebevzdělávání (6 TIC). Průzkum ukázal mj. i to, že necelých 10% TIC má ve své náplni redakci městského či obecního zpravodaje. Podíváme-li se do online prostředí, pak k nejčastějším odpovědím na současnou činnost TIC patří příprava nového webu, revize a jeho úpravy (15 odpovědí), příprava nového e-shopu či jeho provoz (7, resp. 3 odpovědi), speciální prezentace na sociálních sítích, apod. Do zásadní revize či aktualizaci databáze se pustilo 12 infocenter.

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: A.T.I.C. ČR

Informační centra – vlivný sektor cestovního ruchu

Aktuálně v České republice působí 494 certifikovaných turistických informačních center (TIC), z nichž je 380 členy Asociace turistických informačních center ČR. Informační centra zaměstnávají v průměru 2 stálé pracovníky na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky využívané různorodě dle...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Pražská kampaň sebrala turisty Vídni a Berlínu

Marketingová digitální kampaň Stay in Prague, kterou na podzim spustila organizace Prague City Tourism (PCT) s partnery, zaznamenala téměř 800 milionů zobrazení na vybraných trzích. Kampaň byla nejúspěšnější v Polsku, Itálii, Španělsku, Izraeli a Německu. V tiskové zprávě o tom...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Záruka CK: zatím přijato 31 žádostí za 43 mil. Kč

Národní rozvojová banka (NRB) týden od spuštění programu Záruka CK eviduje 31 žádostí v objemu záruk 43,3 milionu korun. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel strategie a marketingu NRB Michal Pluta.

Číst více