Cestovní ruch v době koronavirové

Na úvod globální čísla a propočty od Oxford Economics:

 • celosvětově je v turismu ohroženo až 75 mil. pracovních míst,
 • ztráta téměř pětiny globálních příjezdů,
 • návrat k číslům před vypuknutím pandemie se očekává v roce 2023.
   

Dopady COVID-19 na cestovní ruch v Česku

 • Analýzu dopadů pandemie na cestovní ruch v České republice pro nás realizovala společnost Economic Impact. V plném znění ji najdete zde: https://1url.cz/@analyza_dopadu. Propočítány jsou tři varianty dle termínu rozvolnění cestovního ruchu (varianta červen, září a leden 2021).
 • Zjednodušeně řečeno:
 • V době restrikce vždy dojde k výraznému poklesu poptávky o 85–95 % a také k razantnímu snížení cen.
 • Podnikatelé v cestovním ruchu se v období restrikce budou potýkat s finančním nedostatkem a někteří se dostanou do existenční krize. Lze předpokládat ukončení činnosti 5–20 % podnikatelských subjektů a také změny ve vlastnických strukturách.
 • Následně po restrikcích se ceny služeb začnou postupně zvyšovat, nicméně do konce roku nedosáhnou předešlých hodnot v roce 2019 (opět záleží na době ukončení restrikcí, ceny za služby mohou klesnout až o 30 %).
 • Oživení nastane rychleji díky domácímu cestovnímu ruchu. Příjezdový cestovní ruch se bude rozvíjet pozvolněji v závislosti na otevřených hranicích a situaci na daných zdrojových trzích.
   

Spotřeba služeb v cestovním ruchu se propadne o více než polovinu

Jsem optimista, proto předpokládám, že nastane kombinace níže propočtených variant. Tedy rozvolnění domácího cestovního ruchu ještě před prázdninami, částečné rozvolnění v oblasti služebních cest. Naopak rozvolnění příjezdového cestovního ruchu (nebo i výjezdového) nastane až koncem roku 2020, nebo k němu bude docházet postupně v závislosti na situaci v konkrétních zemích. Z výše uvedeného bych tedy odhadovala pokles spotřeby minimálně o 180 mld.

Předpokládám:

 • propad u domácího cestovního ruchu turistického (pokud se rozvolní před prázdninami) o 21 mld. Kč,
 • propad u příjezdového turistického cestovního ruchu bude minimálně ve výši 100 mld. Kč,
 • propad u ostatních složek cestovního ruchu (výletníci, tranzit, služební cesty) o 60 mld. Kč.
 • Přínosy pro veřejné rozpočty tak poklesnou o 80–90 mld. Kč. A z hlediska pracovních míst dojde čistě jen v cestovním ruchu o snížení minimálně 120 000 plných pracovních úvazků.
   

Největší pokles pocítí Praha

Ať nastane jakýkoliv z výše uvedených scénářů, je zřejmé, že největší poklesy zaznamená Praha – cíl zejména zahraničních turistů. Praha se na propadu bude podílet zhruba 45 procenty. Na druhém místě bude Karlovarský kraj, kde se tato situace projeví zejména na výrazném úbytku zahraniční lázeňské klientely. O téměř šest tisíc pracovních míst přijde Jihomoravský kraj a o čtyři tisíce Jiho­český kraj.

Místo moře český rybník

Jak se Češi staví k cestování a výletování po Čechách (pokud to bude o prázdninách možné)? Výzkumnou sondu nám na začátku dubna realizovala agentura Ipsos. Z tohoto šetření vyplývá, že pětina Čechů kvůli aktuální situaci s koronavirem letošní letní dovolenou zrušila nebo přestala plánovat úplně, 8 procent lidí uvedlo, že odložilo dovolenou na jiný termín.

Naopak pětina Čechů dovolenou (ať již v Čechách nebo v zahraničí) prozatím nechala zarezervovanou v původním termínu. Dovolenou zatím neruší a pozitivnímu vývoji věří zejména lidé ve středním věku (36–44 let) a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Zároveň významná část populace (43 %) ještě tuto otázku neřešila, protože dovolenou před vypuknutím pandemie ani nezačala plánovat. Toto je také cílová skupina, na kterou je možné správně cílit v souvislosti s podporou domácího cestovního ruchu.

Pozn.: FTE – ekvivalent přepočtených plných ročních pracovních úvazků

Chuť cestovat po Čechách je velká. Nepřebijí ji obavy?

Jakmile to bude možné, na dovolenou nebo výlet po České republice rozhodně vyrazí pětina Čechů. Největší chuť cestovat mají Pražané (36 %). Celkově téměř dvě třetiny lidí plánují vyrazit na dovolenou či výlet (rozhodně ano 24 % a spíše ano 39 %). Vyšší zájem deklarují mladí lidé ve věku 18–26 let (72 %) a vysokoškolsky vzdělaní lidé (76 %).

Pro starší lidi bude současná situace velmi limitující. Mnozí uvádějí stálé obavy z možné nákazy a také nedostatek financí. Na ten si také nejvíce stěžují lidé v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina (19 %).

Podpora domácího cestovního ruchu s rozumem

I když pro některé z nás bude strach z možné nákazy stále vysoký, většina populace neodolá a podnikne alespoň krátký výlet po Čechách. A vzhledem k tomu, že by jinak velká část lidí zamířila na zahraniční dovolenou k moři, je pravděpodobné, že některá místa se v letních měsících stanou přetížená. Náhradou za moře se může stát český rybníček.

V loňském roce podnikli Češi dle šetření ČSÚ 5 mil. delších zahraničních cest. Jedná se o cesty během celého roku, ale i tak si představte, že jen 30 procent těchto cest se uskuteční na území České republiky v rámci letní dovolené v případě, že hranice zůstanou zavřeny. Dopředu je patrné, že je potřeba i v této situaci velmi dobře vážit marketingové aktivity na podporu domácího cestovního ruchu.

Chybět nám bude movitější zahraniční klientela

V některých lokalitách bude přeplněno, jinde zůstanou prázdné ubytovací kapacity. Chybět nám bude zejména movitější zahraniční klientela, lázeňští hosté a zahraniční turisté jezdící za památkami. Toto jsou místa, která je potřeba správným marketingem podpořit a dostat tak část české populace na tato místa. Rozhodně bych doporučila cílený marketing na bonitní Čechy, kteří by svoji letošní dovolenou místo na Maledivách mohli trávit v luxusních wellnessových hotelích či na golfových hřištích. Rodiny s dětmi pak nezvat pouze k relaxaci u vody, ale také k památkám, na hrady a zámky či do historických center měst. A i zde bych volila méně navštěvovaná místa, stejně jako před pandemií. Místa, která jsou známá, mají silnou image a vlastní propagaci, a tedy nebudou potřebovat tak silnou podporu. Stejně tak mladé cestovatele bych se snažila lákat na místa, která nejsou a ani v minulosti nebyla turisticky přetížená – objevování, poznávání s důrazem na ekologické cestování.

Z pohledu regionů je podle mne nyní potřeba podpořit také Prahu, ačkoliv je jindy právě Praha (z hlediska snahy o vyvážené rozprostření turistů) opomíjenou destinací. Ze všech krajů totiž pocítí v letošním roce právě ona největší dopady a ztráty.

Kompletní analýzu COVID-19, ale i řadu dalších neméně zajímavých analýz, naleznete v našem Marketingovém informačním systému (mis.czechtourism.cz).

foto
Soňa MachováCzechTourism
vedoucí oddělení marketingového výzkumu
machova@czechtourism.cz
www.czechtourism.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více