Cestovky, pozor, blíží se třetí a čtvrtá vlna!

Ne, není řeč o tsunami s možnými tragickými následky, ale o 3. a 4. vlně zavádění elektronické evidence tržeb. Do té budou spolu s řadou dalších provozů zahrnuty také cestovní kanceláře a agentury. Poradíme, na co si dát při přípravách pozor.

Cestovní kanceláře a agentury budou muset své tržby elektronicky evidovat od 1. května letošního roku. Patříte-li mezi ně, máte nejvyšší čas, abyste přizpůsobili své provozovny, systémy a dokumenty. Tedy v případě, že vy nebo vaši prodejci přijímáte platby v hotovosti a na území České republiky. Pokud byste veškeré platby (nejen za cestovní služby, ale i za doplňkový prodej map apod.) inkasovali bezhotovostně, tedy převodem z účtu na účet, event. platebními kartami, případně hotovost od svých klientů inkasovali jen v zahraničí, můžete na EET v klidu zapomenout. V opačném případě si musíte opatřit potřebné pokladní zařízení nebo obstarat příslušný software do svého počítače, tabletu či telefonu na svém finančním úřadě (nebo elektronicky na Daňovém portálu – odkaz najdete na www.daneelektronicky.cz), vyzvednout autentizační údaje pro přihlašování do zabezpečené části Daňového portálu EET, zaregistrovat provozovnu v aplikaci EET, vygenerovat certifikát a ve své provozovně (resp. ve všech svých provozovnách) vyvěsit příslušné informační oznámení. Nezáleží přitom vůbec na výši vašeho obratu nebo na tom, zda jste plátci DPH, či nikoli. Pouze v případě, že nejste plátcem DPH, nemáte víc než dva zaměstnance a vaše tržby za čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí nepřesáhnou 600 000 korun, můžete tržby evidovat v tzv. zvláštním režimu – při naplnění všech uvedených podmínek nemusíte disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu, evidenční povinnost není v tomto případě plněna elektronicky, ale v papírové formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. V praxi však takovýchto případů mezi cestovními kancelářemi a agenturami mnoho nebude…

Pokud se na vás povinnost elektronicky evidovat tržby bude vztahovat, budete muset (podobně jako třeba v současnosti hostinští) zasílat prostřednictvím datových zpráv údaje o evidovaných tržbách do systému Finanční správy a zákazníkům vydávat účtenky s fiskálním identifikačním kódem. A v případě, že provozujete cestovní kancelář, budete muset upravit smlouvy se svými prodejci, případně uzavřít nové.

Nové smlouvy s prodejci

Zákon pro takový vztah mezi pořadatelem zájezdu a jeho prodejci připouští tři základní varianty zastoupení. Jednak zastoupení přímé, kdy prodávající jedná jménem a na účet pořadatele. V takovém případě (typické je zastoupení na základě mandátní smlouvy) je povinen tržbu evidovat pořadatel zájezdů. Tržby jsou evidovány s jeho DIČ, s údaji o jeho provozovnách a s jeho certifikátem. A pořadatel zájezdů také odpovídá za evidenci tržeb a za řádné a včasné vystavení příslušných dokladů. V praxi je tento model sice technicky možný, ale obtížně proveditelný.

Další variantou je dle zákona nepřímé zastoupení, kdy by jednal prodejce svým jménem na účet prodejce coby poplatníka, například dle komisionářské smlouvy. Evidence tržby by v takovém případě byla Finanční správě zasílána s DIČ prodejce, s údaji o jeho provozovně (provozovnách) a s jeho certifikátem, DIČ pořadatele zájezdu by uvedeno nebylo. Jenže prodejce nikdy nemůže prodávat zájezdy svým jménem, proto je tento model v praxi nereálný.

Jako nejpravděpodobnější se tak jeví tzv. pověření k evidování tržeb, tedy model, kdy pořadatel pověří své prodejce, aby tržby za jeho zájezdy elektronicky evidovali. Evidence tržeb bude na základě tohoto modelu zasílána Finanční správě s uvedením DIČ prodejce, s údaji o jeho provozovně (provozovnách) a s jeho certifikátem. Jedním ze zasílaných údajů bude ale také DIČ pořadatele. Pořadatel i prodejce pak nesou sdílenou odpovědnost za evidenci tržeb a za vydání účtenek. Pořadatel si ale může pro účely kontroly vyžádat autentizační údaje, a díky tomu sledovat, jaké tržby probíhají pod DIČ pověřeného prodejce. Prodejce navíc nese dílčí odpovědnost za ochranu autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek, za nahlášení údajů o provozovnách a za vystavení informačního oznámení ve své provozovně (resp. provozovnách).

Zdá se vám to složité? Zopakujme, že jediná šance, jak se vyhnout EET, je nepřijímat hotovost. To je ale v současných podmínkách prakticky nereálné, a tak se s novými podmínkami zkrátka budete muset sžít. V adaptaci na nové povinnosti vám mohou pomoci semináře, které k tomuto účelu pořádají třeba profesní svazy. Náš článek čerpá z informací, jež zazněly v prosinci na hojně navštíveném semináři Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Foto: Shutterstock.com

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Legislativa

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Soud potvrdil pokutu 8,3 milionu pro Booking.com

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 8,3 milionu korun, kterou rezervačnímu portálu Booking.com uložil v roce 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplývá to z rozsudku zveřejněného na elektronické úřední desce soudu.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Novelu, která umožní regulovat sdílené ubytování, letos předloží MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje na novele, která umožní obcím regulovat sdílené ubytování typu Airbnb na jejich území, ale také jasně odliší příležitostný pronájem od hotelových apartmánů. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ministerstva pro místní...

Číst více