Cestování rodin s dětmi

V rámci podpory sociálního cestovního ruchu patří děti a mládež mezi jednu z podporovaných skupin osob. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) očekává, že kvůli dopadům pandemie COVID-19 se příjezdy zahraničních turistů v roce 2020 propadnou o 60–80 % ve srovnání s předchozím rokem a zaniknout může až 110 milionů pracovních míst v cestovním ruchu.

Vláda České republiky schválila 8. června 2020 svým usnesením č. 631 Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021. Podnikatelské svazy nepovažují navržená opatření za příliš velkorysá a postrádají především plošnou pomoc ve formě státem dotovaných poukazů na dovolenou v tuzemsku. V České republice byl systematicky rozvíjen a politicky, ekonomicky, organizačně a personálně podporován cestovní ruch dětí a mládeže především po 2. světové válce, zejména z politických důvodů. Výsledkem bylo vytvoření systému organizovaného cestovního ruchu, kterého se každoročně účastnily statisíce dětí a mladých lidí (dětské pionýrské tábory, letní, zimní, putovní tábory, školy v přírodě, spe­cializované kurzy lyžařské, vodácké atd.). Tento systém byl po roce 1989 postupně v některých částech zredukován, a především z velké části komercionalizován. Cestovní ruch dětí a mládeže se v České republice týká 3 milionů osob, a to bez započtení rodičů. Jedná se o velkou demografickou a sociální skupinu, pro kterou je plnohodnotné a smysluplné využití volného času včetně cestovního ruchu nezbytné. Výhodou segmentu rodin s dětmi je jeho časová flexibilita, která může přispět k zmírňování sezonních výkyvů. Celková image a infrastruktura vybrané destinace cestovního ruchu může být zaměřena na vybrané skupiny osob. Typicky vhodné destinace pro rodiny s dětmi v tuzemsku jsou například Lipno nad Vltavou, Park Mirakulum v Milovicích nebo Serfaus-Fiss-Ladis v Rakousku. Cestování rodin s dětmi může být podpořeno zvýhodněnými cenami a poskytováním slev za vybrané služby (např. rodinné pasy), dále se může jednat o organizované akce pro děti a mládež (školní výlety, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kury, letní tábory apod.) a podpora může být poskytována například ze strany zdravotních pojišťoven nebo prostřednictvím příspěvku z Fondu kulturních a sociálních potřeb od vybraných zaměstnavatelů.

Název projektu: Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže
Číslo projektu: AHR-02/2016/VSH
Termín: 1. 2. 2016 – 31. 8. 2019
Zadavatel: Asociace hotelů a restaurací České republiky, z. s.
Projektový tým: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Studnička, PhD.
Členové řešitelského týmu:
Ing. Pavel Attl, Ph.D., doc. Ing. Ivo Straka, CSc., doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., Ing. Blanka Zimáková, Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Ing. Anna Doležálková, PhD.

 

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

ČUCR: cestovní ruch patří na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cestovní ruch je průmysl a jako takový patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. S touto ústřední myšlenkou se formou otevřeného dopisu obrátil prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek na představitele obou koalic, které uspěly v podzimních parlamentních...

Číst více
Foto: A.T.I.C. ČR

Blíží se TÝDEN turistických informačních center ČR

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) na období od 25. do 31. října TÝDEN turistických informačních center. Do akce se zapojí 146 informačních center z celé České republiky....

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Chybí kapacity na pojištění insolvence, řada cestovek skončí. Hrozí ústavní žaloby?

Podzim je obdobím, kdy velká část cestovních kanceláří obnovuje své pojistky pro případ úpadku. Letos ovšem řada majitelů či manažerů těchto společností na nabídky pojistných ústavů teprve čeká. A s velkým napětím – nejenže meziročně dramaticky vzrostla...

Číst více