Český zoo turismus v roce 2020

Foto: Lukáš Nekolný Zoo Dvůr Králové Foto: Lukáš Nekolný

Zoo se od jiných turistických cílů liší tím, že je v nich nutné každodenně pečovat o chovaná zvířata. Kromě toho jsou dlouhodobě nejnavštěvovanějšími placenými turistickými a volnočasovými cíli. Rok 2019 potvrdil rostoucí trend a přinesl českým zoologickým zahradám další rekordně vysokou návštěvnost. Rok 2020 se rovněž zapsal do historie nesmazatelným písmem. Ještě nikdy totiž nebyly všechny zoo tak dlouho nepřístupné veřejnosti.

V rámci opatření proti šíření nemoci covid-19 byly tuzemské zoologické zahrady uzavřeny takřka třetinu roku. Tomu odpovídají i bezprecedentní poklesy návštěvnosti a příjmů. Z důvodu zkrácené sezony se zároveň jednalo o rok, který se do tabulek vepsal rekordní prázdninovou, zejména červencovou návštěvností.

Návštěvnost zoologických zahrad byla zásadně ovlivněna trojím uzavřením areálů, které v součtu trvalo více než 110 dní. Průběh roku byl však velmi turbulentní, a tak je pro jeho hodnocení důležité zrekapitulovat jednotlivé fáze. První dva měsíce byly vlivem příznivého počasí ve znamení na danou dobu vysoké návštěvnosti. Poté následovalo přibližně šest týdnů kompletního uzavření (min. od 16. března do 26. dubna, některé zoo i o pár dní déle). V tomto období proběhly Velikonoce, které se v případě příznivého slunečného počasí řadí k nejnavštěvovanějším dnům zoo v celém roce. Slunečné a teplé počasí opravdu panovalo, ale vstup do zoo zůstal zapovězen. Po opětovném zpřístupnění od konce dubna do poloviny června hrál roli vývoj epidemické situace, resp. obavy z ní, a řada platných restrikcí, mj. povinnost online vstupenky a nařízená omezená kapacita areálu se sníženým maximálním počtem návštěvníků. První měsíc navíc byly uzavřeny pavilony, které zvlášť v některých případech tvoří stěžejní část atraktivní nabídky. Návštěvnost se zvedala jen postupně.

Negativní vliv mělo ovšem zejména uzavření hranic pro turistické účely. Hlavně v Praze byl evidentní útlum mezinárodního turismu. Pro řadu českých zoo je však typický také příhraniční turismus z okolních zemí, který se běžně na návštěvnosti podílí několika desítkami procent (např. Dvůr Králové, Liberec, Ostrava, Zlín). Právě v těchto zoologických zahradách byly poklesy návštěvnosti oproti normálu velmi zásadní a někde se pohybovaly i na úrovni -50 %. V průběhu června se z tohoto pohledu situace vracela ve většině případů takřka do normálu, ale na druhou stranu se jednalo o nejdeštivější červen za několik desetiletí, což návštěvám venkovních areálů zoo nepřálo.

Rozhodujícím obdobím pro každý rok jsou dva měsíce letních prázdnin. V roce 2020 to platilo dvojnásob. Zatímco běžně tvoří na celoroční návštěvnosti přibližně 30 až 50 procent, pro rok 2020 představovalo toto období zhruba o 10 až 25 procentních bodů vyšší podíl. Za velký význam letních prázdnin mohlo několik faktorů. Výrazně se zvýšil domácí cestovní ruch na úkor toho výjezdového. Češi jeli na dovolenou primárně po Česku (podobnou situaci lze očekávat minimálně ještě v roce 2021). Tím se zvedla návštěvnost oproti normálu v tomto období a padaly dokonce významné rekordy za celou dobu měření či alespoň za několik uplynulých sezón, a to zejména v červenci. V srpnu již byly naopak rekordy spíše výjimečné.

Dalším faktorem bylo opětovné podzimní uzavření zoo od 9. října, které s výjimkou dvou prosincových týdnů, kdy bylo krátkodobě otevřeno, vlastně znamenalo dosud časově nejdelší uzavření zoo v českých dějinách. Zejména podíl listopadu na návštěvnosti je malý, takže podzimní uzavření nemělo až tak zásadní vliv na celkový výsledek jako opatření v jarních návštěvnicky exponovaných měsících. Ztráty nicméně prohloubilo.

V celoročním hodnocení došlo u patnácti českých tradičních zoologických zahrad založených před rokem 1989 k poklesu návštěvnosti průměrně o 26 % (nejčastěji o 25 %). V celkové sumě se jednalo o snížení o 29 %, což bylo ovlivněno největší ztrátou u nejnavštěvovanější zoo. Největší pokles byl totiž zaznamenán u Zoo Praha (41,5 %), naopak nejmenší u Zoo Olomouc (15,7 %). Většina zoo na tom však byla velmi podobně a vešla se do intervalu 20 až 30 % meziročního poklesu (viz tabulku).

Tab.: Návštěvnost českých zoologických zahrad založených před rokem 1989, stav 2020

Zoo Návštěvnost 2020 Změna oproti 2019 Komentář
Olomouc 293 457 -15,7% nejnižší za 23 let
Dvůr Králové 450 722 -16,8% nejnižší za 7 let
Vyškov 160 124 -20,2% nejnižší za 5 let
Brno 263 479 -20,5% nejnižší za 9 let
Chomutov 171 332 -22,1% nejnižší za 19 let
Děčín 101 154 -24,7% nejnižší za 7 let
Plzeň 377 447 -25,3% nejnižší za 14 let
Hodonín 145 865 -25,4% nejnižší za 7 let
Zlín 506 230 -25,9% nejnižší za 7 let
Ústí nad Labem 123 553 -26,6% nejnižší za 7 let
Ostrava 419 506 -27,7% nejnižší za 10 let
Hluboká 201 489 -28,2% nejnižší za 10 let
Liberec 275 659 -31,5% nejnižší za 41 let
Jihlava 221 764 -36,0% nejnižší za 18 let
Praha 851 623 -41,5% nejnižší za 17 let
Celkem 4 563 404 -28,6% nejnižší za 16 let

Zdroj: informace poskytnuté jednotlivými zoo a vlastní výpočty autora

V případě zoologických zahrad vzniklých po roce 1989 došlo loni k výrazně menšímu poklesu návštěvnosti – zpravidla do 12 % (např. Plasy, Tábor). U Zoo Dvorec činil pokles přibližně jedno procento. U některých se dokonce vlivem okolností i přes uzavření po takřka třetinu roku počet návštěv meziročně zvýšil a stanovil nová historická maxima: Zoo Na Hrádečku u Jindřichova Hradce nárůst o 26 % a Zoopark Zájezd na Kladensku dokonce nárůst o 39 % (mj. vliv reklamní kampaně)! Problémem nicméně zůstává, že tyto zoo, resp. provozovatelé, si na provoz potřebují vydělat sami, a tak každý pokles může být problematický.

Z vývojového hlediska je ještě důležité zmínit, co pro předmětnou zoo znamená daný pokles vůči dosavadním hodnotám nejen v předchozím roce, ale i za delší časové období. Jednotlivé instituce se liší podle toho, jaký trend návštěvnosti je pro ně typický. V tomto pohledu tak hodnocení počtu vstupů v roce 2020 jako nejnižší za nejdelší dobu připadá těm zoo, jejichž návštěvnost je dlouhodobě poměrně stabilní a nezaznamenaly v posledních letech tak bouřlivý rozvoj. Mezi takové zoologické zahrady patří Zoo Liberec, kde se jednalo o nejnižší návštěvnost za 41 let, či Zoo Olomouc s nejhorším výsledkem za 23 let. Naopak u zoologických zahrad, jimž se dařilo v poslední dekádě výrazně zvýšit návštěvnost, jde o nejhorší údaj „jen“ za roky v rámci poslední dekády (viz tabulka). Na druhou stranu pro progresivní zoo s vysokou úrovní investic v minulých letech může být problémem rychle se zvyšující finanční náročnost provozu a údržby, např. energetická při rozšiřování počtu staveb a expozic.

V celkovém souhrnu byla návštěvnost 15 tradičních zoologických zahrad v roce 2020 nejnižší za 16 let. Nižší kumulativní hodnoty tak byly zaznamenány naposledy v roce 2004.Takováto hromadná negativní změna má v Česku jen jeden jediný historický precedent, a to třicet let starý dvouletý pokles z let 1989 až 1991. Tehdy se po změně politicko-společenského prostředí mohli vydat Češi do zahraničí, a návštěvnost tuzemských turistických a volnočasových cílů tak výrazně poklesla (viz graf). Ačkoliv byly poklesy často na podobné úrovni, šlo o zcela jinou situaci než v roce 2020. Mj. v tom, že tehdy zoo nebyly uzavřeny, a navíc jejich finanční soběstačnost byla velmi nízká, takže výpadek financí ze vstupného nebyl tolik omezující. V posledních letech si na sebe většina zoologických zahrad vydělávala už více než z poloviny, dvě nejnavštěvovanější (Praha, Zlín) i z více než 80 %. Pro takové instituce mohou být dopady největší. Propad návštěvnosti se tedy velmi negativně promítl do finanční situace jednotlivých zoo. Na rozdíl od jiných zemí nebyly od státu dlouhou dobu přiděleny prakticky žádné kompenzace, ale zřizovatelé a provozovatelé se snaží alespoň část ztrát pokrýt. Celkově české zoo sdružené do Unie českých a slovenských zoologických zahrad spočítaly propad vlastních příjmů za rok 2020 na více než 180 mil. Kč. Vzhledem k vývoji situace se navíc rovněž zhoršily možnosti zřizovatelů zoo.

Graf: Poklesy návštěvnosti v českých zoologických zahradách v letech 1989–1991 a 2019/2020

Situace na jaře 2021

Zoo jsou opět uzavřeny od 18. prosince 2020, tedy již více než tři měsíce v kuse – historicky nejdelší dobu. Rozvolnění s otevřením zoo je zatím v nedohlednu, a s jarní sezónou s tradičně vysokou návštěvností se dramaticky zvyšují propady obvyklých příjmů. Jen duben je přibližně na úrovni celého prvního kvartálu. Dne 12. března několik českých zoo (zejména Zlín a Liberec) proto důrazně upozornilo vládu i média na neudržitelnou situaci, kvůli níž může hrozit, že budou muset mj. omezovat stavy zvířat. V neděli 21. března bylo ředitelem zoo ve Dvoře Králové dokonce zmíněno, že ve zcela krajním případě by mohlo dojít na utrácení chovaných živočichů. Tomu odpovídaly novinové titulky. O několik dní později vláda rozhodla zvednout příspěvek na krmivo pro zvířata pro všech 28 licencovaných zoo z původně plánovaných 30 mil. Kč na 80 mil. Kč. To pro Zoo Zlín s měsíčními náklady na provoz kolem sedmi milionů znamená příspěvek přibližně čtyři miliony Kč. Informace o nejisté budoucnosti zoo měly mezi veřejností, která již v předchozích měsících hojně přispívala, obrovský zásah. Vlna podpory v druhé polovině března je však bezprecedentní. Za tři březnové týdny Zoo Zlín získala od podporovatelů přibližně osm milionů korun, z toho o třetím březnovém víkendu lidé utratili na e-shopu 1,5 mil. Kč. Dne 25. března ředitel Zoo Dvůr Králové na svém facebookovém profilu uveřejnil, že za čtyři dny od zveřejnění „dramatických zpráv“ přispělo na 50 tisíc dárců částkou přesahující 18 mil. Kč.

Zoo si tedy (na rozdíl od počátku 90. let) na nezájem veřejnosti stěžovat nemohou, což potvrzovaly v celém roce 2020 rekordní výsledky fundraisingových kampaní a již řadu let zvyšující se návštěvnost zoo a význam českého zooturismu obecně. Oproti dřívějšku proto nejde ani tolik o pokles zájmu o tento typ zařízení, ale o zkrácení sezony, limitace kapacity, uzavření hranic a finanční situaci ve společnosti. Je stále velkou otázkou, kdy se zoo opět otevřou, a jaká je čeká budoucnost, včetně toho, zda budou moci plnit své ochranářské poslání. V západní Evropě některým zoo klesla návštěvnost za rok 2020 na polovinu, omezují chov zvířat a propouští zaměstnance. První zoo již byly dokonce uzavřeny. Rozhodující budou jaro a léto.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více