Certifikace jako záruka standardu

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Destinační společnosti, které pokrývají území celé severní Moravy, mají přesně rozdělené role. Ve svých aktivitách se tak dokážou doplňovat a být si vzájemně partnerskými subjekty. Jak jednotlivé destinační managementy přistupují ke kategorizaci a certifikaci DMO? A kde vidí její největší přednosti či nedostatky?

Destinační společnosti, které pokrývají území celé severní Moravy, mají přesně rozdělené role. Ve svých aktivitách se tak dokážou doplňovat a být si vzájemně partnerskými subjekty. Jak jednotlivé destinační managementy přistupují ke kategorizaci a certifikaci DMO? A kde vidí její největší přednosti či nedostatky?

Abychom na tyto otázky dokázali odpovědět, pojďme si nejprve strukturu destinačního managementu v Moravskoslezském kraji představit. A začněme rovnou od té nejvyšší úrovně. Nositelem strategického řízení a směrování kraje v oblasti cestovního ruchu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který ve spolupráci s ostatními destinačními managementy vypracovává strategické dokumenty platné plošně.

Celokrajské aktivity

Na strategické plány z pera krajského úřadu poté navazuje svou činností „centrála cestovního ruchu“ Moravian-Silesian Tourism v čele s dlouholetým ředitelem společnosti Davidem Karčmářem. Jako krajská destinační společnost realizuje marketingové aktivity na celoregionální úrovni, provádí i komerční aktivity, monitoruje a vyhodnocuje statistická data a realizuje projekty, hlavně přeshraniční, které lákají turisty do regionu jako celku. Není tedy divu, že je tato destinační společnost již od roku 2018 certifikovaná. Co si o projektu její zástupci myslí? „Certifikaci organizací DMO vnímáme velmi pozitivně. Je totiž dle nás zárukou standardů, které už by dnes měly být samozřejmostí – a to nejen v principech fungování uvnitř destinační společnosti, ale také v principech komunikace s partnery a dalšími subjekty. Pro nás, jakožto klíčového aktéra cestovního ruchu v regionu je přitom nezbytné být certifikovanou společností také ve vztahu k agentuře CzechTourism, k možnému čerpání národních dotací a k realizaci přeshraničních projektů v cestovním ruchu,“ uvedla Hana Vítková z Moravian-Silesian Tourism a doplnila: „Certifikát jsme získali jako jedni z prvních už v červnu 2018, přičemž 19. 12. 2019 došlo k jeho obnovení. Hlavní motivací k jeho získání přitom byla skutečnost, že nám permanentně pomáhá si klást otázky ohledně toho, co zlepšit, zefektivnit či přizpůsobit.“

Turistické oblasti a jejich aktivity

Moravian-Silesian Tourism pak také intenzivně spolupracuje s organizacemi destinačního managementu na úrovni turistických oblastí. V rámci této úrovně funguje v Moravskoslezském kraji celkem šest oblastních DMO. Jedná se o Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, Destinační management turistické oblasti Ostravsko, Destinační management turistické oblasti Poodří, Euroregion Praděd, Rada cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko a Turistická oblast Opavské Slezsko. Z vyjmenovaných jsou v současné době certifikované pouze dvě oblastní organizace, a to Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko a Euroregion Praděd. Všechny ostatní pak dle Moravian-Silesian Tourism aktuálně na získání certifikátu pracují (podrobně viz tabulka). „Oblastní organizace mají o certifikaci zájem. A ty, které do teď certifikovány nebyly, již mají o certifikát zažádáno. Získání certifikátu je také podmínkou čerpání krajské dotace,“ doplnila Hana Vítková. Zároveň připomněla, že Moravian-Silesian ­Tou­rism v tomto ohledu s oblastními destinačními managementy intenzivně spolupracuje a s procesem jim pomáhá. „Jsme pro ně zdrojem informací, konzultují s námi například i jednotlivé kroky spojené s certifikací nebo nejrůznější administrativní záležitosti,“ doplnila.

Tab.: Seznam DMO v Moravskoslezském kraji včetně stavu jejich certifikace

Turistická oblast Destinační management Datum 1. certifikace Kategorie Web
Moravskoslezský kraj Moravian-Silesian Tourism 28. 6. 2018, recertifikace 19. 12. 2019 krajská www.severnimorava.travel
Beskydy Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko 25. 7. 2019 oblastní www.beskydyportal.cz
Ostravsko Destinační management turistické oblasti Ostravsko zažádáno oblastní www.visitostrava.eu
Poodří – Moravské Kravařsko Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko zažádáno oblastní www.moravskekravarsko.cz
Jeseníky-východ Euroregion Praděd 2. 3. 2020 oblastní www.jeseniky-rodina.cz
Těšínské Slezsko Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko zažádáno oblastní www.tesinskeslezsko.cz
Opavské Slezsko Turistická oblast Opavské Slezsko zažádáno oblastní www.opavske-slezsko.cz

 Zdroj dat: agentura CzechTourism, Moravian-Silesian Tourism

A jak je na tom nejnižší úroveň? Ta zatím v kraji poněkud chybí. „Pro certifikaci organizací na lokální úrovní nejsou nastavené podmínky – zejména pak ty finanční. Zároveň jsou i priority lokálních subjektů jiné, než se v současné době zabývat certifikací,“ připustila k této problematice Hana Vítková.

Názor turistických oblastí

Organizace destinačního managementu na úrovni turistických oblastí provádějí koordinaci vlastních dokumentů se strategickými dokumenty na krajské úrovni, realizují projekty a marketingové aktivity na svém území, zajišťují financování svých činností a monitorují a vyhodnocují statistická data na lokální úrovni.

Mapa turistických oblastí Moravskoslezského kraje

Mapa turistických oblastí Moravskoslezského kraje

Zdroj dat: Moravian-Silesian Tourism

Co jim tedy zapojení do projektu kategorizace a certifikace DMO přináší? „Certifikací je zaručena určitá kvalita DMO. Společnost musí splňovat konkrétní a jasně definované požadavky, které jsou dány,“ přidala svůj pohled manažerka turistické oblasti Jeseníky-východ Pavla Müllerová. Jako hlavní pozitivum zapojení do projektu certifikace přitom vidí skutečnost, že „certifikaci získají jen ty destinační společnosti, které kvalitně realizují marketingové aktivity určené jak pro domácí, tak i pro zahraniční trh“. Destinační společnost Euroregion Praděd získala certifikát poprvé 2. 3. 2020 a aktuálně začíná pracovat na krocích spojených s jeho obnovením. „Jedním z motivátorů pro jeho získání byly otázky, zda na certifikaci dosáhneme – tedy zda na to takříkajíc máme. Kromě toho pak byla jedním z hlavních důvodů i skutečnost, že certifikace je nutnou podmínkou pro využití dotačních titulů, které poskytují finanční podporu jen certifikovaným destinačním společnostem. Jedná se například o dotaci Moravskoslezského kraje nebo dotace Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu,“ doplnila Pavla Müllerová.

Zároveň také zopakovala názor mnohých zástupců destinačních společností nejrůznějších úrovní ohledně délky platnosti certifikace, která je v tuto chvíli nastavena na jeden jediný rok s nutností každoročního obnovování, a s tím spojené administrativy. Proto by stejně jako mnozí další ocenila, pokud by se do budoucna platnost certifikace prodloužila alespoň na 3 roky. Vyjma toho si dle svých slov Pavla Müllerová musí společně s vedením DMO Euroregion Praděd názor na náročnost celého procesu teprve udělat v rámci recertifikačních aktivit. Současní pracovníci destinačního ma­nagementu se na původní žádosti totiž nepodíleli. Bude to pro ně tedy zcela nová zkušenost. Stejně jako pro ostatní destinační společnosti Moravskoslezského kraje.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více