AHR ČR vyčíslila dopady pandemie na cestovní ruch

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vytvořila spolu se společností Economic Impact modelové studie. Na základě reálných výkonů cestovního ruchu v minulém roce přináší první představu o dopadech pandemie koronaviru a souvisejících opatřeních na cestování včetně dopadů na podnikatele, zaměstnance a státní rozpočet.

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vytvořila spolu se společností Economic Impact modelové studie

Modelové situace jsou rozděleny do dvou variant, přičemž obě varianty předpokládají zásadní propad návštěvnosti a spotřeby a následně předpokládají postupné zlepšování situace po uvolnění realizovaných restriktivních opatření. Předpoklady variant se liší v čase uvolňování těchto opatření. První varianta počítá s ukončením restrikcí do konce dubna, druhá s teorií pokračování restrikcí do konce června letošního roku.

Pokud by současná omezení vlády trvala do konce dubna 2020 (a uzavření hranic do konce května 2020), pak je přímo ohroženo cca 173 tisíc přepočtených pracovních úvazků. Spotřeba cestovního ruchu v letošním roce se pak propadne o zhruba 142 miliard korun (o 47 procent), tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o asi 286 miliard korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o 60 miliard korun.

V druhé variantě, kdy by restrikce trvaly do konce června 2020 (a uzavření hranic do konce srpna 2020), bude ohroženo cca 246 tisíc přepočtených pracovních úvazků, spotřeba cestovního ruchu klesne o 202 miliard korun (o 67 procent) a tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o 408 miliard korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o 85 miliard korun.

„Z uvedených modelů je patrné, že dopady na podnikatele v cestovním ruchu a jejich zaměstnance budou drtivé. Domníváme se, že je třeba přijmou velmi rychle opatření na finanční podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníky nebo firmy,“ uvedl Václav Stárek, prezident AHR ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, a dodal: „Za této situace je nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se co nejrychleji vzpamatovat. Tedy úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance jsou kroky, které by mohly pomoci udržet cestovní ruch při životě. Nejde pouze o překonání o období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami. Tato situace dopadá nejen na podnikatele, ale i jejich zaměstnance, jejichž budoucnost je také velmi nejistá.“

Václav Stárek dále řekl, že hotely a restaurace v České republice respektují nutnost těchto opatření a jsou připraveny i aktivně pomoci. AHR ČR již nabídla premiérovi možnost zajistit ubytování pro záchranné týmy a pracovníky, kteří jsou po celé zemi nyní v plném pracovním nasazení, stejně tak jsou hoteliéři připraveni případně pomoci v zajištění zázemí pro seniory a mnohé restaurace již nyní pomáhají se zajištěním stravování. Za současných restrikcí není však stále možné například zajistit ubytování pro pracovníky firem, kteří jsou na cestách a pracují v terénu například na elektrických rozvodech a údržbě základní infrastruktury státu. Vláda by tedy měla rovněž zvážit výjimku v poskytování ubytovacích služeb za tímto účelem.

Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Vysočina: Kraj rybníků, lesů a kouzelných zákoutí

Dělí Moravu od Čech, charakterizuje ji zvlněné krajina s nespočtem do dálky se táhnoucích kopců, smaragdových lesů, prostorných luk a pastvin. Zkrátka romantika, kam jen oko dohlédne, přesně taková je Vysočina. Inspirativní, přesto klidná, drsná i malebná. Rybníky...

Číst více

SOUTĚŽ o wellness POBYT pro dva v Karlovarském kraji

PRAVIDLA SOUTĚŽE: Doba konání soutěže: od 19. 9. 2021 do 3. 10. 2021 do 23:59 Podmínky vstupu do soutěže: Účastníkem v soutěži se stáváte zodpovězením na soutěžní otázku, resp. vyplněním formuláře a kliknutím na „To se mi líbí“ na facebookové stránce...

Číst více
Foto: Shutterstock.com, Vysočina Tourism, Koruna Vysočiny (montáž: COT group)

Vysočina Tourism povede Oľga Königová

Novou ředitelkou organizace destinačního managementu Vysočina Tourism se stane Oľga Königová, která ve funkci nahradí Tomáše Čiháka. Ten měl chod krajské DMO na starosti od roku 2009. Oľga Königová doposud stála v čele destinační společnosti Koruna...

Číst více