ACK: Vláda otevřela incomingové agentury, klienti však nesmí přijet

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Dne 10. května 2021 bylo ukončeno nařízení, které doposud omezovalo možnost mít otevřené provozovny. To znamenalo, že i cestovní agentury a cestovní kanceláře pracující v incomingovém cestovním ruchu mohly otevřít své provozovny. Nicméně vláda svým rozhodnutím tyto provozovny sice otevřela, ale stále nedovolila jejich činnost.

Hned několik opatření striktně zakazovalo příjezd do České republiky za účelem turismu, nebylo možné se ubytovat vyjma pracovních cest a dalších odůvodněných výjimek, navštívit památky a atraktivity, či nebyla možnost se shromažďovat.

Vedení incomingové sekce Asociace cestovních kanceláří České republiky obratem zaslalo žádosti na dotčená ministerstva, že otevření provozoven není obnova činnosti a požádalo je o zachování podpory a zejména o rozvolnění opatření pro výkon jejich činnosti.

Situaci nepomohlo ani optické rozvolnění k 1. červnu 2021, Česká republika se otevřela omezenému počtu států, ale jen pro očkované turisty, následně i s jejich testem či pro pár států, které se nacházejí na zeleném seznamu. Příjezdový cestovní ruch tak i nadále stojí. Další rozvolnění pro vstup turistů, ale jen ze zemí EU, se očekává k 21. červnu 2021, dosud však není k dispozici oficiální ochranné opatření a není tedy jisté, že se tak stane. Možnosti pro činnost jsou tak omezené a těžko mohou cestovní agentury v incomingu plánovat a dělat svou činnost. Tento obor ještě v roce 2019 generoval přes 5 miliard korun, v roce 2020 zaznamenal pokles o 95 procent a v roce 2021 jsou stále tržby nulové. Zahraniční turisté chybí i dalším službám, ne bez důvodu zavírají prádelny, pekárny, zdražuje se voda a zvažuje se i ve městech o zdražení dopravy. Cestovní ruch a obchod generovaly společně přes 16 % HDP, o které svými kroky Česká republika přichází.

Asociace oslovila Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), konkrétně přímo ministryni Janu Maláčovou, s žádostí o podporu. V odpovědi ministryně bylo uvedenou, že je možné i nadále čerpat všechny výhody programu Antivirus, nicméně po nejednoznačné odpovědi požádala Asociace o jasné stanovisko, zda je nebo není možné čerpat Antivirus z důvodu omezení vstupů a služeb. V reakci přišlo zamítavé stanovisko, jen s možností čerpat antivirus v případě karantény a odkaz na připravovaný program kurzarbeit. Nicméně s odůvodněním, že přesto jsou provozovny otevřené a makroekonomické dopady neumožňují cestovní ruch dále podporovat.

Asociace proto obratem požádala MPSV o schůzku a současně vyzvala k pomoci i gestora, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), k okamžitému svolání meziresortní skupiny mezi MMR – MZV a ACK ČR, kde hlavním bodem bude zachování podpor pro cestovní agentury a cestovní kanceláře, které mají stále omezené možnosti podnikání.

Autor

Nejnovější články z rubriky Asociace

Foto: Shutterstock.com

Tři roky s Garančním fondem cestovních kanceláří

Tzv. Garanční fond cestovních kanceláří zahájil činnost 1. července 2018, a to dle úpravy zákona č. 159/1999 Sb. Tento fond je spravován Státním fondem podpory investic (SFPI) pod Ministerstvem pro míní rozvoj. Jak si tento fond vede...

Číst více
Zdroj: A.T.I.C. ČR

Zastav nečas! Informační centra a léto s ČT:D

Zapojte se s rodinou do letní prázdninové hry s Českou televizí! Do hry je letos zapojeno 117 turistických informačních center napříč celou Českou republikou. Cílem hry je podpořit výlety a cestování dětí po Česku.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

ČUCR: Zrušením hrazených testů utrpí turismus

Avizovaným zrušením bezplatných, resp. z veřejného zdravotního pojištění hrazených, testů na covid utrpí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) turismus i návazné služby. Vláda tím dle výkonného viceprezidenta ČUCR Jaromíra Poláška dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů...

Číst více