Anketa: Jak kraje podpoří domácí turismus?

Foto: Shutterstock.com Olomouc Foto: Shutterstock.com

Zástupce krajů a krajských organizací destinačního managementu jsme oslovili s jednou jednoduchou otázkou – zajímalo nás, jakými aktivitami letos budou usilovat o rozvoj domácího cestovního ruchu a zda hodlají realizovat podporu formou slevových voucherů.

 Radek Stojan Radek Stojan, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraj

Olomoucký kraj i přes nepříznivý vývoj veřejných rozpočtů bude i v roce 2021 výrazně podporovat cestovního ruch prostřednictvím svých dotačních titulů. Největší objem financí půjde na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, mezi další oblasti podpory pak patří akce s potenciálem cestovního ruchu a turistická informační centra. Prostřednictvím své centrály cestovního ruchu bude kraj realizovat na příslušné období marketingové kampaně, které budou vycházet z dlouhodobého produktového portfolia našeho regionu. Možnost podpory domácího cestovního ruchu, např. formou voucherů, se bude realizovat dle dalšího vývoje pandemie koronaviru. Každopádně stejně jako v loňském roce se chceme soustředit na podporu celokrajského produktu Olomouc region Card.

 Jakub Šeps Jakub Šeps, Krajský úřad Libereckého kraje

Cestovní ruch posledních dnů a měsíců prochází nejturbulentnějším obdobím ve své historii, proto není úplně jednoduché plánovat konkrétní aktivity pro rok 2021. Jasné však je, že v Libereckém kraji budeme na opětovný start připraveni. A to pro domácí a i zahraniční návštěvníky. Proto jsme v minulých dnech spustili turistický portál www.liberecky-kraj.cz v angličtině a inovovali i polskou a německou mutaci. V roce 2021 se zaměříme také na cizojazyčnou prezentaci na sociálních sítích. Možná to bude znít jako klišé posledních let, ale právě v nich vidíme stále obrovský potenciál. Velkou novinkou budou také větší tematické kampaně, které budeme propagovat nejenom tradičními propagačními kanály, ale i ve spolupráci s influencery.

Leitmotivem celého roku bude aktivní vyžití od pěší turistiky přes cyklo či adrenalin až po vodní radovánky. Zůstává tu s námi atraktivní a klíčové téma skla a bižuterie pod hlavičkou Křišťálového údolí. Z dalších témat se zaměříme na moderní architekturu a výlety s karavany. Jako nedílnou součást dalšího rozvoje vidíme spolupráci s Německem a Polskem v rámci euroregionu Nisa, ostatně naše poloha k tomu přímo nabízí. Vznikne Euro Nisa Ticket+, jízdenka a bonusová karta v jednom, jejíž pomocí bude návštěvník moci cestovat a navštěvovat památky celého regionu. Připravujeme také projekt Za společným dědictvím na kole i pěšky ve spolupráci s Ústeckým krajem. Pokud to situace dovolí, tak chceme vyjet ven a prezentovat Liberecký kraj přímo na velkých venkovních akcích, hudebních festivalech, sportovních kláních atd.

 Pavla Pelánová Pavla Pelánová, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

Podpora domácího cestovního ruchu se chystá zejména formou marketingových aktivit (propagace vybraných turistických cílů, výletů a témat). Podpora prostřednictvím voucherů se v tuto chvíli nechystá.

Tento rok se z pohledu volnočasového cestovního ruchu budeme zaměřovat prioritně na domácí cestovní ruch a na incoming ze sousedních zemí, kde je možnost dojezdu na jižní Moravu autem. S ohledem na aktuální situaci nejsme schopni plánovat žádnou větší spolupráci se vzdálenějšími trhy.

Tematicky budeme nadále propagovat méně známé lokality, které mají turistický potenciál, budeme pokračovat ve strategii s cílem rozptýlit turisty časově i geograficky po celém regionu, a ulevit tak vytíženým lokalitám. Více se zaměříme na udržitelný cestovní ruch, podporu agroturistiky, turistiky spojené s návštěvou (eko)farem, vinařství, pivovarů, čokoládoven a dalších lokálních výrobců. Jednou z priorit pro nás rovněž bude podpora cestování bez aut, tedy s využitím autobusové a vlakové dopravy.

Vzhledem k aktuální situaci se budeme i v rámci kongresové a konferenční turistiky zaměřovat primárně na domácí trh a příhraniční regiony, na akce spíše menší až střední velikosti, vždy s důrazem na kvalitu nabízené služby v Brně a Jihomoravském kraji.

 Tomáš Čihák Tomáš Čihák, Vysočina Tourism

Novinkou, kterou Vysočina Tourism připravil ještě v loňském roce, je nový ­e-shop s nabídkou turistických publikací o Vysočině a s propagačními předměty. Zájemci v něm najdou například originální Igráčky, vysočinského turistu a turistku, či barevnou publikaci Vysočina – příroda a krajina, plnou krásných fotografií.

Hlavním marketingovým tématem Vysočina Tourism pro rok 2021 bude Vysočina dětem. V přípravě je spousta tištěných materiálů jako brožura turistických cílů a aktivit pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, prázdninový průvodce pro děti a další překvapení.

 Petr Židlický Petr Židlický, Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj

Převážnou část návštěvníků Karlovarského kraje vždy tvořili zahraniční turisté a posledních několik let se nám dařilo zvyšovat také podíl těch domácích, za což jsme byli nesmírně vděční. Loňská situace v cestovním ruchu však prověřila, jak rychle je naše destinační agentura schopná reagovat na změny, které v podstatě od základu mění nejen skladbu publika, ale způsob a především obsah komunikace. Zareagovali jsme takřka okamžitě. On-line kampaň na podporu DCR jsme spustili již 1. dubna a další aktivity následovaly v rychlém sledu. Připojily se kampaně a pobídky jednotlivých lázeňských měst a výsledkem byl nárůst počtu domácích hostů ve 3. čtvrtletí o 62,1 % a zvýšení počtu jejich přenocování o 42,4 %. Z jejich reakcí, které jsme sbírali nejen v terénu, ale i na sociálních sítích, pak bylo zřejmé, že byli širokou nabídkou vyžití v Karlovarském kraji mile překvapeni.

Takto poučeni proto vyrážíme do roku 2021 s komunikační strategií „Karlovarský kraj má smysl(y)“ a věříme, že bude minimálně stejně úspěšná, jako ta loňská. V rámci on-line kampaní nadále zvyšujeme penetraci cílové skupiny a v roce 2021 budeme testovat nové reklamní kanály. Chystáme se například výrazně zvyšovat investice do videoinzerce. Již nyní systematicky plánujeme spolupráci s lokálními influencery, abychom se přiblížili ještě většímu publiku. Budeme také pokračovat v nastavené obsahové strategii, kdy vytváříme blogové příspěvky, které sledují aktuální zájmy a potřeby uživatelů. Zároveň pracujeme na tvorbě nového fotografického obsahu, který se čím dál více přibližuje populárnímu „mobilnímu obsahu“ generovanému samotnými uživateli, a nepůsobíme tak sterilním katalogovým dojmem. Nutno podotknout, že se stejnou intenzitou budeme cílit i na vybrané zahraniční trhy. Pokud jde o podporu formou voucherů, naše destinační agentura nic takového neplánuje, což ovšem neznamená, že s takovou pobídkou nepřijdou jednotlivá města nebo Karlovarský kraj.

 Alena Horáková Alena Horáková, Destinační společnost Východní Čechy

Pardubický kraj prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy bude pokračovat v komunikační kampani směrem k domácímu návštěvníkovi s využitím témat, která rezonovala již v koronavirové době roku 2020. Tématem, které je pro náš kraj typické, je cykloturistika, nahrává tomu i hustá síť kvalitních cyklostezek a masivní kampaň formou soutěže Cyklopecky východních Čech. Aktivní turistiku chceme v kampaních propojit s turistikou poznávací, které budeme věnovat velkou pozornost. Zaměříme se na propagaci hradů, zámků i originálních muzeí v Pardubickém kraji s konkrétní nabídkou itinerářů pro různé cílové skupiny. Kampaně chceme realizovat v on-line prostředí, a pokud to bude situace dovolovat, tak bychom rádi propagovali zvolená témata i na významných akcích ve vybraných krajích. Dále se chceme věnovat soutěžím, které k nám vždy přitáhnou pozornost a pomohou potenciálním návštěvníkům s identifikací naší destinace. Aktuálně slevové vouchery neplánujeme.

Zuzana VojtováZuzana Vojtová, Středočeská centrála cestovního ruchu

Je těžké odhadnout, kdy mnohá opatření dovolí cestovnímu ruchu se rozběhnout i v mezinárodním měřítku. Určitě se budeme od začátku roku zaměřovat především na domácí klientelu, ale také se dále budeme snažit udržovat povědomí i v zahraničí, především v blízkých sousedních zemích. Komunikaci připravujeme hlavně prostřednictvím sociálních sítí a webového portálu. Připravujeme jeho další rozvoj. Rádi bychom jej ve spolupráci s oblastními a lokálními DMO naplnili dalšími tématy a výlety i do méně známých lokalit. Určitě budeme pokračovat v roadshow po celé České republice i Středočeském kraji, kdy máme možnost vlastními silami a za minimálních nákladů oslovit velkou část české populace. O nabídce Středních Čech královských se jistě dočtete i v tisku a uslyšíte v rozhlase, ale vše s ohledem na naše možnosti a trochu nižší rozpočet. Zda bude podpora probíhat také prostřednictvím voucherů, zatím není rozhodnuto. Budeme ale hledat i jiné motivační nabídky, jako hry pro děti, sbírání razítek v pohádkových cílech apod. Těšíme se, až se naše turistická informační centra opět naplní zájemci o inspiraci, turistické známky a výlety v našem regionu.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více