Geoparky – lákadlo se skrytým potenciálem

V České republice je nyní osm národních geoparků a další dva geoparky chtějí toto označení získat. I když mnohé z českých a moravských geoparků nabízejí přírodní unikáty leckdy světového významu, využít potenciálu unikátních přírodních útvarů pro cestovní ruch i pro výuku přírodních věd v terénu se zatím příliš nedaří.

 

Geopark je geologicky zajímavé území, kde není striktně nastaven režim soužití s člověkem (na rozdíl např. od přírodních parků či národních parků). Vzniká v regionu, kde geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a je takto veřejnosti prezentována, a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark může stavět mimo jiné na historii těžby nerostných surovin v daném území. Ta je totiž mnohdy úzce spojena s geologií terénu v místě těžby. Někdy jde jen o obyčejný kámen na stavbu silnic, jindy o nerostné suroviny, které je nutné dále zpracovat. Historie průmyslového zpracování nerostných rud, ve kterém byli Češi vždy v popředí, navazuje na naši průmyslovou tradici, na které si Československá a později i Česká republika vždy zakládala. Ostatně naši geologové mají světové renomé, takže máme na čem stavět.

Když jsem asi před rokem zvažovala připravit nějaký výlet pro skupinku fanoušků geologie, rozhodla jsem se zmapovat si nabídku našich regionů. Na Region­touru v Brně i na Holiday Word v Praze jsem si prošla stánky regionů a všude položila stejné otázky: Hledám geologicky zají­mavá místa. Co mi můžete nabídnout? ­Nestačila jsem se divit. Teprve po neodbytném vyzvídání se mi dostalo letáčku o nějaké naučné stezce, o zajímavé skále či jiném geologickém útvaru. S dotazem na trasy či dokonce návrh programu na výlet po geologických zajímavostech na víkend jsem skoro všude pohořela. Přitom seriál České televize Krajinou domova připravený za podpory Ministerstva životního prostředí doslova navnadil české turisty na geologické bohatství ukryté na půdě Českého masivu.

Cedric je vulkán. Tak začíná učitel výuku vulkanismu na vyhaslé sopce v Auvergne

Cedric je vulkán. Tak začíná učitel výuku vulkanismu na vyhaslé sopce v Auvergne

 

Jak to dělají v zahraničí

Jako příklad mohu uvést Francii, kde myšlenka geoparků vznikla. I tam se přístup liší kraj od kraje. Spojuje ale vždy výuku v přírodě s vysvětlením horotvorných procesů, které vedly k vytvoření zajímavých přírodních útvarů a koneckonců také k výchově vztahu k přírodě a jejím hodnotám. Tak například v Geoparku Haute Provence (první geopark na světě) se pyšní unikátními paleonálezy, které si můžete prohlédnout přímo ve vápencových skalách tvořených sedimenty druhohorního oceánu Tethys v povodí známé řeky Verdon. Některé jsou pod skleněným sarkofágem, jiné přímo pod sluneční oblohou. Ostatně v geoparku Haute Provence se mají čím pyšnit: Jejich skoro 15 metrů vysoká a 20 metrů dlouhá stěna plná zkamenělých amonitů uchvátila Japonce tak, že jim nakonec Francouzi vytvořili v Japonsku její přesnou kopii. Nabídku na odkoupení té hory provensálského kamene totiž Francouzi odmítli.

Josef Mucha ukazuje v GP Barrandien horninu s drobnými fosiliemi

Josef Mucha ukazuje v GP Barrandien horninu s drobnými fosiliemi

 

Do Auvergne, sopečného kraje s množstvím přímo ukázkových sypaných kráterů, vulkanických jezer v sopečných maarech i vypreparovaných sopečných sopouchů, jezdí školní výpravy často. Byla jsem svědkem toho, jak učitel názorně vysvětloval dítkám školou povinným, jak to vypadá, když vulkán začne soptit a vytvářet sopečný kráter. Jednoho školáka postavil před sebe, další dva s hůlkami šikmo nad jeho hlavou po jeho stranách. „Tohle je Cedric. Cedric je vulkán,“ tak začala výuka o sopkách na koruně kráteru jedné z nich. Celý marketing regionu Auvergne je postaven na vulkanismu. Jeho pozůstatky tu totiž najdete na každém kroku. Sopku má region i ve svém logu. Dvojjazyčný geologický průvodce regionem uspokojí i ty geologicky zdatnější turisty. Ti, co dávají přednost historii, se pak kochají románskými katedrálami z černého lávového kamene.

Klasifikace geoparků

I když máme v České republice mnoho geologicky zajímavých území, ne každé dosáhne na titul „Národní geopark“. Ke stávajícím osmi národním geoparkům by se rády připojily co nejdříve další dva: geopark Barrandien a geopark Královská Šumava. Oba ale zatím podupávají na své kandidátské pozici. „To se ale může změnit počátkem dubna na dalším jednání Rady národních geoparků,“ říká její předsedkyně Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí, která s myšlenkou geoparků u nás přišla.

Do sítě geoparků UNESCO se chtějí dostat i některé naše (Foto: Kateřina Lhotová)

Do sítě geoparků UNESCO se chtějí dostat i některé naše (Foto: Kateřina Lhotová)

 

Už v roce 2000 byla založena síť evropských geoparků. Její součástí se může stát jen prověřený a funkční národní geopark. Teď je takových po Evropě už 75 v 26 zemích. Geoparky nejsou jen v Evropě, kde tato myšlenka vznikla, ale po celém světě. Na 147 mnohdy jedinečných územích nabízejí úchvatnou podívanou na dílo neživé přírody na celé naší planetě pod hlavičkou UNESCO. U nás je UNESCO geopark jen jediný – Český ráj. Další geoparky jako Královská Šumava či Barrandien by titul rády získaly.

Národní geopark

Představuje území, které reprezentuje geologické dědictví České republiky a disponuje strategií udržitelného rozvoje. Má jasně definované hranice a zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržitelný rozvoj a naplňovat myšlenky geoparků. Národní geopark zahrnuje geologické lokality, tzv. geotopy, které jsou výjimečné z hlediska vědeckého zkoumání, estetické hodnoty, osvětového využití a reprezentují geologické dědictví státu. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značených, veřejně přístupných stezek a jsou udržovány. Většina lokalit prezentovaných v rámci národního geoparku je součástí geologického dědictví, které doplňují ekologické, archeologické, montanistické, historické, etnografické a kulturní památky. O získání certifikátu národního geoparku rozhoduje Rada národních geoparků (poradní orgán ministra životního prostředí) sestavená z expertů z různých organizací vč. zástupců samotných geoparků.

Josef Mucha popisuje trilobity nalézané v GP Barrandien

Josef Mucha popisuje trilobity nalézané v GP Barrandien

 

Geologové – poutaví vypravěči o historii vývoje Země

Máte-li to štěstí a o kameni a jeho vývoji vám vypráví nadšený geolog, rázem se váš pohled na geologii změní. Není to jen nudné šprtání kamenů, které si mnozí ze školy pamatují, ale vyprávění o procesech, které vytvářely naši krajinu a probíhají, snad jen s výjimkou vulkanismu, tak pomalu, že je během svého života většinou ani nezaregistrujeme. Geologický „mžik“ tak má často trvání několik desítek či stovek tisíc let. Zajímavé příběhy tak lze najít třeba v kameni, po kterém šlapeme. Černá skvrna v žule na schodišti přestává být skvrnou a stává se xenolitem v jinak kvalitní žule. Čáry na kamenném obložení stěn jsou najednou vrstvy materiálu, který nanášela pravěká řeka a ukládala jej ve vrstvách kamenů různého průměru.

Při vycházkách s geologem můžete své nálezy okamžitě konzultovat. Zde s manažerem GP Broumovsko Stanislavem Staříkem (NS Lom Rožmitál)

Při vycházkách s geologem můžete své nálezy okamžitě konzultovat. Zde s manažerem GP Broumovsko Stanislavem Staříkem (NS Lom Rožmitál)

 

Geologie není nuda

Mnozí dospělí si nesou toto stigma již ze školy. Geologie se na školách učí dost obtížně, takže učitelé jsou rádi, když mohou jít do terénu s někým, kdo tomu více rozumí. Je ale málo lidí, kteří jsou schopni laikům prezentovat geologii tak, aby se vyhnuli cizím slovům a řekli to srozumitelně, aby to normální člověk pochopil. „My jsme si proškolili geoprůvodce, ale český národ není ochoten platit za průvodcování a v Železných horách není mnoho zahraničních návštěvníků. Něco jiného je průvodcování pro školy – takových výletů děláme tak 20–25 do roka,“ říká manažer geoparku Železné hory Jan Doucek a dodává: „Když takhle provázím dospělé laiky, zjišťuji, že ti lidé jsou nepoznamenáni geologií. Pokud jim člověk začne vyprávět formou příběhů či pohádek, tak o to je zájem obrovský.“ To potvrdil i jeden z účastníků výpravy se dvěma průvodci-geology po geoparku Broumovsko Luboš Fix: „Geologie mne vždycky zajímala. Když jsem chodil kolem těch skalních útvarů, říkal jsem si, jak asi vznikly. A teď mi to konečně někdo vysvětlil!“

Hledání araukaritů může být zábavné

Hledání araukaritů může být zábavné

 

Financování geoparků

Způsob financování geoparků se velice liší. Zatímco třeba česko-bavorský geopark Geoloci zřejmě kvůli tomu, že nemá dost prostředků a že podané projektové žádosti neuspěly, přišel o svůj titul „národní“, geopark Železné hory své finanční zajištění stabilizoval. „My jsme trošku jiní. Za těch osm let existence jsme se dokázali etablovat tak, že si na sebe dokážeme vydělat a můžeme se zabývat tím, co v geoparku chceme, a ne jen sháněním peněz. Já si nestěžuji. Naši partneři nás vnímají jako rovnocenného partnera. Finanční zázemí a jeho stabilita je ale důležitá,“ říká Jan Doucek. „V souvislosti s kandidaturou geoparku Barrandien jsme navrhli jako jedno z témat podpory projektů IROP v programovacím období 2021 až 2027 i podporu geoparků a náš návrh byl akceptován,“ říká Luboš Gardoň z Ekocentra Orlov v Příbrami, které se nově ujalo území geoparku Barrandien.

Radost z nalezených úlovků na geologické vycházce nemusejí mít jen děti

Radost z nalezených úlovků na geologické vycházce nemusejí mít jen děti

 

Kamení jen do fotoaparátu

Problémem při návštěvách geoparků je sběr kamenů, např. v CHKO. Je třeba dát si pozor na to, kde se sběr kryje či nekryje s ochranou přírody. Hlavně pro děti je totiž motivující přinést si domů aspoň malý kamínek jako suvenýr z výletu k připomenutí míst, která navštívily. ­Právě toto by měl proškolený geoprůvodce umět dobře vysvětlit.

Kam pro další informace?

Základní rozcestník na webu České geologické služby 
www.geology.cz/narodnigeoparky
Národní a globální geoparky 
Globální geopark UNESCO Český ráj www.geoparkceskyraj.cz
Národní geopark EGERIA www.geopark.cz
Národní geopark Kraj blanických rytířů www.blanik.net
Národní geopark Podbeskydí http://geoparkpodbeskydi.cz
Národní geopark Železné hory www.geoparkzh.cz/cs
Národní geopark Ralsko www.visitralsko.com
Národní geopark Vysočina https://geoparkvysocina.cz/cs/geoturismus
Národní geopark Broumovsko https://geopark.broumovsko.cz
Kandidáti na titul Národní geopark 
Geopark Barrandien https://geoparkbarrandien.cz
Geopark Královská Šumava www.csoprejstejn.cz
Zájemce o kandidaturu Národní geopark 
Geopark GEOLOCI www.geoloci.cz


Závěr

Geoparky představují potenciál pro udržitelný cestovní ruch, který ale stále ještě nedokáže vždy využít všechny příležitosti, které se mu nabízejí. Vedení geoparků často musí hledat finanční prostředky nejen na projekty popularizující hodnoty přírody a krajiny, ale i na vlastní mana­gement. Cílená podpora aktivitám v geoparcích by tak pomohla rozšířit aktivity nejen mezi školní skupiny, ale také mezi širší veřejnost, která je mnohdy překvapena tím, jak může být výlet pěšky či na kole s výkladem průvodce-geologa zajímavý.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více