Brněnské Vánoce 2021

Projekt byl přihlášen do kategorie: Jednotná kampaň

Projekt: Brněnské Vánoce 2021

Od: TIC BRNO, p.o. <Kateřina Žížková>

E-mail: zizkova@ticbrno.cz

Tel: 542427143

O projektu Brněnské Vánoce 2021:

Popis projektu: Brněnské Vánoce jsou tradiční akcí, která oživuje v době adventu centrum města.

Marketingová kampaň Brněnské Vánoce 2021 volně navazovala na kampaň předcházejícího ročníku akce. V roce 2020 grafický vizuální styl zpracovávalo brněnské NEON studio. Jádrem vizuálního stylu byly vypletené motivy spojené s Brnem, které byly tematicky orientovány v červené a bílé barvě. Pro letošní ročník Brněnských Vánoc jsme se s vizuálním stylem rozhodli pokračovat, také z důvodu omezení předcházejícího ročníku kvůli pandemii.

Grafické motivy jsme chtěli obměnit, rozhodli jsme se tedy dát prostor přímo naší cílové skupině – Brňanům. Byl vytvořen online dotazník, ve kterém jsme se obyvatelů města ptali, jaké motivy podle nich charakterizují jejich městskou část. Na základě více než tisícovky odpovědí v tomto dotazníku jsme pak zpracovali desítky motivů pro devětadvacet městských částí Brna. Motivy následně byly tematicky rozděleny, například fauna, architektura a další.

Další linka komunikace směrovala za hranice města. Snažili jsme se zaujmout potenciální návštěvníky Brněnských Vánoc v Jihomoravském kraji i ve zbytku celé republiky. Pro tento typ komunikace byly zvoleny pozměněné grafické výstupy i copywriting, kdy jádrem prezentace byly Brněnské Vánoce, které představovaly vypletené motivy městských částí, které však nebyly spojeny do určitých skupin.

Cíl projektu: Cílem projektu bylo rozšíření povědomí o akci Brněnské Vánoce interaktivní formou komunikace vedenou s obyvateli města Brna. Dílčím cílem také bylo oslovení potenciálních návštěvníků akce z celé České republiky.

Použité nástroje: Kampaň v online prostředí tvořila komunikace především na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a webu (www.brnenskevanoce.cz). V pozdější fázi kampaně jsme také zapojili PPC reklamu, kdy šlo jak o akvizici, tak remarketing (bannerová a responzivní reklama). V offline prostředí jsme s cílovými skupinami v Brně komunikovali prostřednictvím plakátů CLV a A1 na výlepových plochách ve všech městských částech. Spustili jsme také intenzivní kampaň v městské hromadné dopravě, kdy došlo k polepení několika dopravních prostředků. Dále jsme uvnitř dopravních prostředků umístili plakáty do výloh a do madel, spustili jsme půlminutové video na LCD obrazovkách. Po Jihomoravském kraji se nám podařilo prezentovat několik billboardů. Spustili jsme také spotovou reklamu v několika regionálních rádiích. Podařilo se nám zajistit řadu inzercí v různých periodikách, a to jak regionálních (např. KAM v Brně, Metropolitan), ale i celostátních.

Rámcový rozpočet: Rozpočet marketingu Brněnských Vánoc 2021 byl vyhrazen čistě na marketingové aktivity, jako je tvorba vizuálního stylu, tisk plakátů a objednávka výlepových ploch, kredit na propagaci v online prostředí a další.  Byl stanoven na 500 000 Kč včetně DPH.

Dosažené výsledky:Vzhledem k pandemii covid-19 došlo k razantnímu ovlivnění průběhu marketingové kampaně, a tudíž i jejím výsledkům. Primární měřitelnou jednotkou akce jsou její návštěvníci, jejichž vstup na akci byl významně omezen. 25. listopadu, den před slavnostním zahájením akce, vláda České republiky zakázala pořádání jakýchkoliv vánočních trhů. Úspěšnost marketingové kampaně tedy zbývá vyhodnotit podle jiných metrik. Díky marketingové kampani jsme dokázali na webu akce získat přes 50 000 návštěv. Ve stejném časovém horizontu byl dosah Facebookové stránky  přes 540 000, na Instagramu tato metrika dosáhla během daného

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/17ElBuG8riMpGHSRZoFeZGrNUOpkDCbzJ

Odkazy:

http://www.brnenskevanoce.cz

www.facebook.com/brnenskevanoce, www.instagram.com/brnenskevanoce

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více